(Bokmål)

Webcruiter annonsetips

- Til deg som skal skrive stillingsutlysninger

Denne siden gir deg tips til hvilke ting du bør ha med i en stillingsutlysning som skal publiseres i Webcruiter. Klikk på lenkene under for å se hva du bør ha med under hver kategori.

Generelle tips til jobbanalysen

Profesjonell rekruttering krever en god jobbanalyse. Hvilke arbeidsoppgaver skal utføres? Hvilke kvalifikasjoner kreves? Dette er vanlige spørsmål å stille i begynnelsen av en rekrutteringsprosess for å sikre at man faktisk ansetter det virksomheten behøver. Det er lurt å sette av tid til kartlegge kompetansebehov både for nåtid og fremtid før man starter rekrutteringen. Det øker sjansen for at man ansetter rett person.

En av fordelene med en grundig jobbanalyse er at dette danner grunnlaget for innholdet i annonsen. Fyller du ut jobbanalysen vil de feltene som er aktuelle for annonsen automatisk overføres dit, slik at jobben med å utforme annonsen blir enklere.  

Formålet med dette dokumentet er å gi tips til hvilken tekst som kan være relevant å bruke i jobbanalysen og videre i annonsen. Du kan kopiere teksten fra dokumentet og inn i jobbanalysen i Webcruiter.  

OBS!: Dersom du velger å kopiere tekster fra en tidligere annonse anbefaler vi at du likevel starter med en ny rekruttering og limer informasjonen inn i feltene i jobbanalysen. På den måten sikrer du at formatteringen blir riktig i annonsen i Webcruiter og i de publiseringskanalene som du velger.

Merk at det er en begrensning på 3900 tegn (med mellomrom) i hvert felt i jobbanalysen.

Om stillingen

Kopier og lim inn ønsket tekst i jobbanalysen:

 • I denne delen av utlysingen skal det stå en god beskrivelse av avdelingen/arbeidsplassen og stillingen som lyses ut.
 • Ønsker du varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer
 • Spennende nyopprettet stilling hvor du får mulighet til å utforme arbeidsdagen din
 • Sengepost/avdeling med høy kompetanse søker etter ….
 • Vi ønsker å styrke arbeidet med …., og lyser derfor ut etter ….


Arbeidsoppgaver

Kopier og lim inn ønsket tekst i jobbanalysen:

Hvilke ansvars- og arbeidsoppgaver (hva gjør man mye/lite av)? – detaljert skissert.

 • Samarbeide med ….
 • Pre- og postoperativ sykepleie
 • Arbeid på sengepost, undervisning/veiledning, vaktarbeid og tverrfaglig samarbeid
 • Mottak og oppfølging av pasienter
 • Inngå i et tverrfaglig samarbeid for å gi pasienter et best mulig opphold på avdelingen
 • Gi god omsorg for pasienter og pårørende
 • Opplæring og veiledning av studenter og nyansatte
 • Arbeid i tverrfaglige grupper
 • Være med på å utvikle og forbedre avdelingen sitt arbeid med ….
 • Fag-, økonomi- og personalansvar
 • Inngå i vaktordning …. tredelt turnus ….
 • Ta del i oppgaver som til enhver tid tilhører avdelingen


Kvalifikasjoner

Kopier og lim inn ønsket tekst i jobbanalysen:

 • Gode språkkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Ikke-nordiske statsborgere må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må legges ved søknad (gjelder bare for helsepersonell)
 • Høyskole-/universitetsutdanning er å foretrekke, annen relevant erfaring kan kompensere for utdanning.
 • Relevant videreutdanning er ønskelig, men lang erfaring fra …. kan veie opp for manglende videreutdanning.
 • Stillingen krever erfaring fra tilsvarende oppgaver innenfor et eller flere av disse fagområdene ….
 • Du må ha kunnskap innen relevant medisinsk-teknisk utstyr og IKT-system
 • Må beherske godt norsk både muntlig og skriftlig
 • Relevant erfaring innenfor ….
 • Det er og relevant med videreutdanning innenfor ….
 • Norsk autorisasjon
 • Må ha gode IKT-kunnskaper

NB! For stillinger som krever politiattest må du velge en av hjelpetekstene under:

 • Ved tilbud om stilling må du legge frem tilfredsstillende politiattest (vandelsattest), jf. Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).
 • Ved tilbud om stilling må du legge frem tilfredsstillende politiattest (vandelsattest), jf. Lov om barnehager § 19 og Grunnskoleloven § 10-9 (gjelder for barnehager og eventuelt skolepersonell).


Personlige egenskaper

Kopier og lim inn ønsket tekst i jobbanalysen:

 • Velg maksimalt 5-6 stk. Vær konsekvent i valg av form, enten du-form eller ren skildring av egenskaper.
 • Tenk gjennom hvilke personlige egenskaper som er nødvendig for å lykkes i jobben?
 • Hvilke bidrag/ supplement til arbeidsmiljøet er viktige? Hvilken tilnærming bør kandidaten ha til arbeidet?
 • Du har et godt lag med folk og får frem det beste i dem.
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet.
 • Du har engasjement for fagfeltet/pasientgruppen, og ønsker å videreutvikle kompetansen din.
 • Du behandler pasienter profesjonelt og empatisk, er imøtekommende og viser respekt.
 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • Du er punktlig og pålitelig.
 • Du har god faglig vurderingsevne, arbeider målrettet og strukturert.
 • Du må kunne arbeide godt både selvstendig og i team.
 • Du tilpasser deg lett og er løsningsorientert og fleksibel.
 • Du holder deg rolig, objektiv og kontrollert i stressende situasjoner, og arbeider stabilt under press.
 • Du arbeider målrettet og tåler å stå i krevende situasjoner.
 • Du evner å tilpasse og formidle kompleks informasjon til pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere.
 • Du trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø og mestrer høyt tempo.
 • Du er god til å se hva som må gjøres, og tilbyr og mottar gjerne hjelp.
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer
Fann du det du leita etter?