Sharepoint

Per no er det tre Sharepoint-område som er tilgjengeleg for bruk eksternt. For å bruke disse områda heimanfrå eller på ein IP-adresse utanfor Helse Vest er ein nøydd til å logge på med Helse Vest si 2-faktor-løysing. 

SharePoint-områda som er tilgjengeleg eksternt er:

Samhandling.helse-vest.no

Styringsportalen.helse-vest.no

Prosjekt.helse-vest.no

Korleis logge på Sharepoint via 2-faktor?

  1. Skriv inn riktig URL-adresse som er blitt tildelt av prosjektleiar eller intern kontaktperson. 
    Til dømes: Samhandling.helse-vest.no/eitelleranna
  2. Logg inn med 2-faktor-token som beskrive på sida om 2-faktor-pålogging.

  3. I neste påloggingsbilete (sjå under) legg du inn passordet som er knytta til brukernamnet ditt (AD-konto).

Klikk her for å lese meir om Helse Vest si 2-faktor-løysing, som også kan brukast til å få tilgang til andre av Helse Vest sine system utanfor Helse Vest sitt område.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.