Sharepoint

Per no er det tre Sharepoint-område som er tilgjengeleg for bruk eksternt. For å bruke disse områda heimanfrå eller på ein IP-adresse utanfor Helse Vest er ein nøydd til å logge på med Helse Vest si 2-faktor-løysing. 

SharePoint-områda som er tilgjengeleg eksternt er:

Samhandling.helse-vest.no

Styringsportalen.helse-vest.no

Prosjekt.helse-vest.no

Korleis logge på Sharepoint via 2-faktor?

  1. Skriv inn riktig URL-adresse som er blitt tildelt av prosjektleiar eller intern kontaktperson. 
    Til dømes: Samhandling.helse-vest.no/eitelleranna
  2. Logg inn med 2-faktor-token som beskrive på sida om 2-faktor-pålogging.


  3. I neste påloggingsbilde (sjå under) forekommer innlogging til SharePoint ved bruk av ditt vanlige brukernavn og passord (her må HS\ skrives foran ditt brukernavn)

Klikk her for å lese meir om Helse Vest si 2-faktor-løysing, som også kan brukast til å få tilgang til andre av Helse Vests system utanfor Helse Vest sitt område.