Sosiale medier ikoner

Sosiale medier

Helse Vest IKT ønskjer å oppnå ein betre og meir direkte dialog med våre målgrupper i sosiale medier. På den måten kan vi vise korleis IT-feltet innan helse utviklar seg.


Helse Vest IKT har hatt ein positiv vekst dei siste åra, og vi er derfor stadig vekk på jakt etter nye og flinke tilsette. Følg oss gjerne på sosiale medier for å få innsikt i korleis arbeidskvardagen er for IKT-arar over heile Vestlandet. 

Fann du det du leita etter?