Møt våre tilsette - her utanfor lokala våre .

Møt tilsette

Helse Vest IKT har tilsette i mange ulike stillingar. Vi både forvaltar og er med på å utvikle løysingane som brukast på sjukehusa i Helse Vest.


Lurer du på korleis det er å jobbe i Helse Vest IKT? Her kan du bli kjent med nokre av våre tilsette, for å sjå korleis deira arbeidskvardag i dei ulike seksjonane er.


Fann du det du leita etter?