Søk jobb hos oss

Har du lyst å vere med å forme morgondagen sine IKT-løysingar? Vi er ein del av ei banebrytande bransje som går ei spanande tid i møte.

Ved bruk av teknologi skal vi forbetre helse- og omsorgstenesta i regionen vår. 

Vi har jobbmoglegheiter over heile Vestlandet.

Helse Vest IKT er totalleverandør av IKT-tenester til spesialisthelsetenesta i Helse Ve​st.

Vi har som mål å innføre teknologi som gjer pasientbehandlinga på sjukehusa tryggare og meir effektiv. Vi er eit framtidsretta miljø som kontinuerleg samarbeider med sjukehusa for å hjelpe dei med innovative arbeidsmåtar. Vi deltek òg aktivt i nasjonalt arbeid innanfor IKT i helsesektoren.

Administrerade direktør i Helse Vest IKT, Ole Jørgen Kirkeluten, fortel om viktigheita av​​ kva vi bidreg med i videoen under.


Helse Vest IKT som arbeidsplass

For at helsepersonellet i Helse Vest skal kunne gjere jobben sin, er dei avhengige av at systema dei nyttar er funksjonelle og effektive til ei kvar tid.

Målet vårt er å levere gode tenester til kundane våre. Helse Vest IKT er derfor heilt avhengig av å ha eit fagmiljø med variert erfaring og kompetanse.

Selskapet representerer eit breitt spekter av yrkesgrupper. Her er det kompetente konsulentar med variert bakgrunn frå informatikk, til prosjektleiing til helsefagleg kompetanse.

Helse Vest IKT har medarbeidarar som er nyutdanna og kjem frå høgskule eller universitet, men ein stor del av dei tilsette er erfarne rådgjevarar innan IKT eller helse. Mange kjem frå helsesektoren med ønskje om å forbetre pasientbehandling gjennom nye IKT-løysingar.​​

Kvifor jobbe i Helse Vest IKT?

Helse Vest IKT er ein attraktiv arbeidsplass med eit godt arbeidsmiljø. Vi har gode pensjons- og forsikringsordningar i KLP for medarbeidarane våre. 

Vi er opptekne av fagleg utvikling for enkeltpersonar og selskapet, ikkje minst samarbeid, trivsel og samhald.

For Helse Vest IKT AS er det viktig at alle medarbeidarar er engasjerte og pålitelege i arbeidet sitt.  Det er derfor gode mogelegheiter for å søke interne stillingar innanfor andre fagområde enn du no er tilsett i.

Vi har jobbmoglegheiter over heile Vestlandet. Medarbeidarane våre er nemleg spreidd frå Førde til Bergen, til Haugesund og Stavanger. Vi har òg mindre avdelingskontor på Voss, Odda, og Stord.​

Ledige stillinger


 • IT-konsulent, Overvåking
  03.10.2022

  Driftssenteret til Helse Vest IKT har ei sentral rolle for å ivareta viktige funksjonar i Helse Vest IKT og er ope 24/7/365. Hovudoppgåvene til senteret er overvaking av infrastruktur/tenester/meldingsflyt, varsling og utbetring av sentrale driftsav...

 • IKT logistikk-konsulent, Stavanger
  28.09.2022

  Vi har behov for ein til, er du den rette for oss?Vi ønskjer oss ein konsulent som er klar for både kunde-/leverandørkontakt og noko fysisk lagerarbeid. Vi ser for oss ein kandidat som er kjapt i gang med oppgåvene og som raskt kan fi...

 • IT-Driftsvakt
  28.09.2022

  Driftssenteret til Helse Vest IKT har ei sentral rolle for å ivareta viktige funksjonar i Helse Vest IKT og er ope 24/7/365. Hovudoppgåvene til senteret er overvaking av infrastruktur/tenester/meldingsflyt, varsling og utbetring av sentrale driftsav...

 • Seniorutvikler
  25.09.2022

  Har du tatt i bruk de digitale tjenestene på helsenorge.no, som sykehusene på Vestlandet tilbyr ? Har fastlegen din sendt henvisning eller mottatt prøvesvar digitalt fra sykehuset? Eller kanskje du har sjekket inn digitalt og bet...

 • Administrator for mobile løysingar
  21.09.2022

  Er du ein mobil entusiast og ynskjer å vera med å drifte eit stort mobilt klientmiljø?Seksjon for klientdrift har ansvaret for design, forvaltning og vidare utvikling av over 6000 mobiler og nettbrett.Sjukehussektoren er i ein rivande utvikling og s...Fann du det du leita etter?