Søk jobb hos oss

Har du lyst å vere med å forme morgondagen sine IKT-løysingar? Vi er ein del av ei banebrytande bransje som går ei spanande tid i møte.

Ved bruk av teknologi skal vi forbetre helse- og omsorgstenesta i regionen vår. 

Vi har jobbmoglegheiter over heile Vestlandet.

Helse Vest IKT er totalleverandør av IKT-tenester til spesialisthelsetenesta i Helse Ve​st.

Vi har som mål å innføre teknologi som gjer pasientbehandlinga på sjukehusa tryggare og meir effektiv. Vi er eit framtidsretta miljø som kontinuerleg samarbeider med sjukehusa for å hjelpe dei med innovative arbeidsmåtar. Vi deltek òg aktivt i nasjonalt arbeid innanfor IKT i helsesektoren.

Administrerade direktør i Helse Vest IKT, Ole Jørgen Kirkeluten, fortel om viktigheita av​​ kva vi bidreg med i videoen under.


Helse Vest IKT som arbeidsplass

For at helsepersonellet i Helse Vest skal kunne gjere jobben sin, er dei avhengige av at systema dei nyttar er funksjonelle og effektive til ei kvar tid.

Målet vårt er å levere gode tenester til kundane våre. Helse Vest IKT er derfor heilt avhengig av å ha eit fagmiljø med variert erfaring og kompetanse.

Selskapet representerer eit breitt spekter av yrkesgrupper. Her er det kompetente konsulentar med variert bakgrunn frå informatikk, til prosjektleiing til helsefagleg kompetanse.

Helse Vest IKT har medarbeidarar som er nyutdanna og kjem frå høgskule eller universitet, men ein stor del av dei tilsette er erfarne rådgjevarar innan IKT eller helse. Mange kjem frå helsesektoren med ønskje om å forbetre pasientbehandling gjennom nye IKT-løysingar.​​

Kvifor jobbe i Helse Vest IKT?

Helse Vest IKT er ein attraktiv arbeidsplass med eit godt arbeidsmiljø. Vi har gode pensjons- og forsikringsordningar i KLP for medarbeidarane våre. 

Vi er opptekne av fagleg utvikling for enkeltpersonar og selskapet, ikkje minst samarbeid, trivsel og samhald.

For Helse Vest IKT AS er det viktig at alle medarbeidarar er engasjerte og pålitelege i arbeidet sitt.  Det er derfor gode mogelegheiter for å søke interne stillingar innanfor andre fagområde enn du no er tilsett i.

Vi har jobbmoglegheiter over heile Vestlandet. Medarbeidarane våre er nemleg spreidd frå Førde til Bergen, til Haugesund og Stavanger. Vi har òg mindre avdelingskontor på Voss, Odda, og Stord.​

Ledige stillinger


 • Dataforvaltar 2. linje brukarstøtte
  19.05.2022

  Helse Vest IKT forvaltar både kliniske og administrative systemløysingar for alle helseføretaka i Helse Vest. Dette inkluderer alt frå store, komplekse regionale system til mindre lokale system på dei enkelte sjukehusa. Mange av løysingane er svært ...

 • Rådgivar økonomistyring
  19.05.2022

  Helse Vest IKT forvaltar både kliniske og administrative systemløysingar for alle helseføretaka i Helse Vest. Dette inkluderer alt frå store, komplekse regionale system til mindre lokale system på dei enkelte sjukehusa. Mange av løysingane er svært ...

 • Opplæringsansvarlig
  19.05.2022

  Helse Vest IKT forvaltar både kliniske og administrative systemløysingar for alle helseføretaka i Helse Vest. Dette inkluderer alt frå store, komplekse regionale system til mindre lokale system på dei enkelte sjukehusa. Mange av løysingane er svært ...

 • Incident Manager / Prosesstyrar 
  19.05.2022

  Vi er på jakt etter deg som ønsker å  arbeide for stabil drift, god IKT-sikkerhet og økt verdi for sluttbrukarane våre. Prosess  er verktøyet. Stikkorda for å lukkast i jobben er samarbeid og kommunikasjon med fagekspertane, linjeleiarane ...

 • Dataforvaltar
  19.05.2022

  Helse Vest IKT forvaltar både kliniske og administrative systemløysingar for alle helseføretaka i Helse Vest. Dette inkluderer alt frå store, komplekse regionale system til mindre lokale system på dei enkelte sjukehusa. Mange av løysingane er svært ...

 • Teknisk prosjektleiar
  18.05.2022

  Helse Vest er midt i ein stor teknologisk omveltning og digitaliserer for hundrevis av millionar årleg. For å bidra til denne digitaliseringen innenfor et særs komplekst systemlandsskap med hundrevis av applikasjonar og integrasjonar søker Helse Ves...

 • Seniorutvikler
  12.05.2022

  Har du tatt i bruk de digitale tjenestene på helsenorge.no, som sykehusene på Vestlandet tilbyr ? Har fastlegen din sendt henvisning eller mottatt prøvesvar digitalt fra sykehuset? Eller kanskje du har sjekket inn digitalt og bet...

 • Plattformforvalter
  12.05.2022

  Har du tatt i bruk de digitale tjenestene på helsenorge.no, som sykehusene på Vestlandet tilbyr ? Har fastlegen din sendt henvisning eller mottatt prøvesvar digitalt fra sykehuset? Eller kanskje du har sjekket inn digitalt og bet...

 • Rådgjevar porteføljestyring - prosjektoppfølging
  12.05.2022

  Helsetenesta står overfor store endringar dei komande åra, der innovasjon og digitalisering er nøkkelfaktorar for å lukkast. Ønskjer du å bidra til gode digitale løysingar for pasient, medarbeidarar og organisasjon i Helse Vest, har v...

 • Systemutvikler
  12.05.2022

  Vi i Helse Vest IKT utvikler mange spennende løsninger for helsepersonell og pasienter ved alle sykehusene på Vestlandet. Noe som gjør oss spesielt stolte er å levere 100% samfunnsnyttige systemer med god kvalitet. Vi deltar i mange utviklingsaktivi...

 • Løysingsarkitekt
  12.05.2022

  Helsetenesta står ovanfor store endringar dei kommande åra, der innovasjon og digitalisering er nøkkelfaktorar for å lukkast. Les meir om den spennande satsinga i Helse Vest si strategiplan: Helse2035  Ynskjer du å bidra ti...

 • Datavarehusutviklar
  12.05.2022

  Har du teknisk bakgrunn og likar å jobbe med data? Då er du kanskje vår nye Datavarehusutviklar. Helsevesenet er midt i ein spennande digitaliseringsreise. Vi skal nå måla om god og oppdatert kunnskap i spesialisthelsetenesta, og...

 • Teknisk testar
  12.05.2022

  Har du teke i bruk dei digitale tenestene på helsenorge.no, som sjukehusa på Vestlandet tilbyr ? Har fastlegen din sendt henvisning eller motteke prøvesvar digitalt frå sjukehuset? Eller kanskje du har sjekka inn digitalt og beta...

 • Integrasjonsarkitekt
  12.05.2022

  Har du teke i bruk dei digitale tenestene på helsenorge.no, som sjukehusa på Vestlandet tilbyr ? Har fastlegen din sendt henvisning eller motteke prøvesvar digitalt frå sjukehuset? Eller kanskje du har sjekka inn digitalt og...

 • Prosjektkoordinator
  11.05.2022

  Helse Vest har kome langt i sin IT-revolusjon med innføring av nye system, konsolidering av systemporteføljen og digitalisering av arbeidsprosessane. Vi har likevel mange spennande og utfordrande oppgåver framfor oss. Prosjekta i Hels...

 • Testleiar
  11.05.2022

  Vi treng fleire engasjerte testleiarar med på laget, og vi har behov for deg som vil bidra med din kompetanse til å levere kvalitet til brukarane våre! Kjenner du at du vert trigga av kompleksitet? Liker du å ha ansvar og har du evner til ...

 • Applikasjonsdrifter
  28.04.2022

  Helse Vest IKT forvalter om lag 1 500 system, mange med stor samfunnsmessig betydning for både pasienter og brukere av tjenestene. Vi søker nå etter en engasjert medarbeider med interesse for applikasjonsdrift og som ønsker å være del i et sterkt IT...

 • Applikasjonspakker
  28.04.2022

  En regulert klientplattform er nødvendig for å  sikre en god balanse mellom brukervennlighet og IKT-sikkerhet i helseforetakene. Installasjon av applikasjoner er derfor styrt sentralt gjennom teknologier som MECM/SCCM, App-V og Ivanti Workspace...Fann du det du leita etter?