Søk jobb hos oss

Har du lyst å vere med å forme morgondagen sine IKT-løysingar? Vi er ein del av ei banebrytande bransje som går ei spanande tid i møte.

Ved bruk av teknologi skal vi forbetre helse- og omsorgstenesta i regionen vår. 

Vi har jobbmoglegheiter over heile Vestlandet.

Helse Vest IKT er totalleverandør av IKT-tenester til spesialisthelsetenesta i Helse Ve​st.

Vi har som mål å innføre teknologi som gjer pasientbehandlinga på sjukehusa tryggare og meir effektiv. Vi er eit framtidsretta miljø som kontinuerleg samarbeider med sjukehusa for å hjelpe dei med innovative arbeidsmåtar. Vi deltek òg aktivt i nasjonalt arbeid innanfor IKT i helsesektoren.

Administrerade direktør i Helse Vest IKT, Ole Jørgen Kirkeluten, fortel om viktigheita av​​ kva vi bidreg med i videoen under*

​​​​

Helse Vest IKT som arbeidsplass

For at helsepersonellet i Helse Vest skal kunne gjere jobben sin, er dei avhengige av at systema dei nyttar er funksjonelle og effektive til ei kvar tid.

Målet vårt er å levere gode tenester til kundane våre. Helse Vest IKT er derfor heilt avhengig av å ha eit fagmiljø med variert erfaring og kompetanse.

Selskapet representerer eit breitt spekter av yrkesgrupper. Her er det kompetente konsulentar med variert bakgrunn frå informatikk, til prosjektleiing til helsefagleg kompetanse.

Helse Vest IKT har medarbeidarar som er nyutdanna og kjem frå høgskule eller universitet, men ein stor del av dei tilsette er erfarne rådgjevarar innan IKT eller helse. Mange kjem frå helsesektoren med ønskje om å forbetre pasientbehandling gjennom nye IKT-løysingar.​​

Kvifor jobbe i Helse Vest IKT?

Helse Vest IKT er ein attraktiv arbeidsplass med eit godt arbeidsmiljø. Vi har gode pensjons- og forsikringsordningar i KLP for medarbeidarane våre. 

Vi er opptekne av fagleg utvikling for enkeltpersonar og selskapet, ikkje minst samarbeid, trivsel og samhald.

For Helse Vest IKT AS er det viktig at alle medarbeidarar er engasjerte og pålitelege i arbeidet sitt.  Det er derfor gode mogelegheiter for å søke interne stillingar innanfor andre fagområde enn du no er tilsett i.

Vi har jobbmoglegheiter over heile Vestlandet. Medarbeidarane våre er nemleg spreidd frå Førde til Bergen, til Haugesund og Stavanger. Vi har òg mindre avdelingskontor på Voss, Odda, og Stord.​

*​Transkripsjon av video


Det er mange arbeidsprosessar som skal virke i eit finstemt samspel på eit moderne sjukehus. 

Mitt namn er Ole Jørgen Kirkeluten, og eg er administrerande direktør i Helse Vest IKT.  

Visjonen vår er at vi skal bidra til å gjere pasientbehandlinga enklare. 

I 2022 er ikkje IT lenger berre ei støtte, men ei forutsetning og ein integrert del av ein moderne pasientbehandling. 

Skal vi oppretthalde eit godt behandlingsnivå i årene som kjem er det heilt nødvendig å arbeide smartare og heile tida vere nyfiken på ny teknologi. 

I ein slik kontekst er IT heilt avgjerande. 

Vårt bidrag kjem gjerne ved bruk av teknologi og rådgiving.

Dette er spanande utfordringar som nesten 700 tilsette i Helse Vest IKT arbeider for å løyse kvar dag.

Ledige stillinger


 • HR- rådgiver
  02.02.2023

  Helse Vest IKT er et av de største IKT- selskapene på vestlandet. Vi legger stolthet i å ha korte tjenesteveier, godt arbeidsmiljø og høyt kvalifiserte medarbeidere.Vi har nå ledig stilling som HR- rådgiver. Stillingen rapporterer til HR- leder og v...

 • Supportmedarbeider til Kundesenteret
  31.01.2023

  Vi ser etter folk med IT-erfaring til kundesenteret vårt. Om du har funne din lidenskap i å løyse datafrustrasjonar, eller om du vil ha eit springbrett inn i Vestlandets største IT-selskap, så er det hit du skal.Vårt kundesenter er både ein utfordra...

 • Virksomhetsarkitekt
  25.01.2023

  Helse Vest IKT forvaltar både kliniske og administrative systemløysingar for alle helseføretaka i Helse Vest. Dette inkluderer alt frå store, komplekse regionale system til mindre lokale system på&nb...Fann du det du leita etter?