Søk jobb hos oss

Har du lyst å vere med å forme morgondagen sine IKT-løysingar? Vi er ein del av ei banebrytande bransje som går ei spanande tid i møte.

Ved bruk av teknologi skal vi forbetre helse- og omsorgstenesta i regionen vår. 

Vi har jobbmoglegheiter over heile Vestlandet.

Helse Vest IKT er totalleverandør av IKT-tenester til spesialisthelsetenesta i Helse Ve​st.

Vi har som mål å innføre teknologi som gjer pasientbehandlinga på sjukehusa tryggare og meir effektiv. Vi er eit framtidsretta miljø som kontinuerleg samarbeider med sjukehusa for å hjelpe dei med innovative arbeidsmåtar. Vi deltek òg aktivt i nasjonalt arbeid innanfor IKT i helsesektoren.

Administrerade direktør i Helse Vest IKT, Ole Jørgen Kirkeluten, fortel om viktigheita av​​ kva vi bidreg med i videoen under.


Helse Vest IKT som arbeidsplass

For at helsepersonellet i Helse Vest skal kunne gjere jobben sin, er dei avhengige av at systema dei nyttar er funksjonelle og effektive til ei kvar tid.

Målet vårt er å levere gode tenester til kundane våre. Helse Vest IKT er derfor heilt avhengig av å ha eit fagmiljø med variert erfaring og kompetanse.

Selskapet representerer eit breitt spekter av yrkesgrupper. Her er det kompetente konsulentar med variert bakgrunn frå informatikk, til prosjektleiing til helsefagleg kompetanse.

Helse Vest IKT har medarbeidarar som er nyutdanna og kjem frå høgskule eller universitet, men ein stor del av dei tilsette er erfarne rådgjevarar innan IKT eller helse. Mange kjem frå helsesektoren med ønskje om å forbetre pasientbehandling gjennom nye IKT-løysingar.​​

Kvifor jobbe i Helse Vest IKT?

Helse Vest IKT er ein attraktiv arbeidsplass med eit godt arbeidsmiljø. Vi har gode pensjons- og forsikringsordningar i KLP for medarbeidarane våre. 

Vi er opptekne av fagleg utvikling for enkeltpersonar og selskapet, ikkje minst samarbeid, trivsel og samhald.

For Helse Vest IKT AS er det viktig at alle medarbeidarar er engasjerte og pålitelege i arbeidet sitt.  Det er derfor gode mogelegheiter for å søke interne stillingar innanfor andre fagområde enn du no er tilsett i.

Vi har jobbmoglegheiter over heile Vestlandet. Medarbeidarane våre er nemleg spreidd frå Førde til Bergen, til Haugesund og Stavanger. Vi har òg mindre avdelingskontor på Voss, Odda, og Stord.​

Ledige stillinger


 • Meona systemforvalter/konfigurator
  04.08.2022

  Bak alle dei lysande skjermane og store, viktige systema som hjelper til å halde sjukehusdrifta i gang står Helse Vest IKT. Vi forvaltar faktisk både dei kliniske og administrative systemløysingane for alle sjukehusa og andre helseføretak i Helse Ve...

 • Seksjonsleiar "Drift- og støttesystem"(nyoppretta seksjon)
  04.08.2022

  Helse Vest IKT forvaltar både kliniske og administrative systemløysingar for alle helseføretaka i Helse Vest. Dette inkluderar alt frå store komplekse regionale system til mindre lokale system på dei enkelte sjukehusa. Mange av løysingane er svært k...

 • Seksjonsleiar Journalsystem
  04.08.2022

  Helse Vest IKT forvaltar både kliniske og administrative systemløysingar for alle helseføretaka i Helse Vest. Dette inkluderar alt frå store komplekse regionale system til mindre lokale system på dei enkelte sjukehusa. Mange av løysingane er svært k...

 • Konsulent risikoanalyser
  31.07.2022

  Sikker og moderne IKT er ein viktig bidragsytar for at sjukehusa skal kunne drive effektivt og godt, også i framtida. Helse Vest IKT har ansvar for produksjon av IKT-tenester til alle sjukehusa i Helse Vest, med høge krav til stabilitet, kvalitet og...

 • Sikkerhetsarkitekt
  31.07.2022

   Sjukehussektoren er i ei rivande utvikling. Sikker og moderne IKT er ein viktig bidragsytar for at sjukehusa skal kunne drive effektivt og godt, også i framtida. Helse Vest IKT har ansvar for produksjon av IKT-tenester til alle sjukehusa i Hel...

 • Datavarehusutviklar
  31.07.2022

  Har du teknisk bakgrunn og likar å jobbe med data? Då kan du passe godt som Datavarehusutviklar hos oss. Helsevesenet er midt i ein spennande digitaliseringsreise. Vi skal nå måla om god og oppdatert kunnskap i spesialisthelsetenesta,...

 • Konsulenter, IKT-sikkerhet
  31.07.2022

  Sjukehussektoren er i ei rivande utvikling. Sikker og moderne IKT er ein viktig bidragsytar for at sjukehusa skal kunne drive effektivt og godt, også i framtida. Helse Vest IKT har ansvar for produksjon av IKT-tenester til alle sjukehusa i Helse Ves...

 • Ønsker du å jobbe med infrastruktur innen en av Norges største IT-miljøer?
  14.07.2022

  Helse Vest IKT sitter med et av det mest komplekse IT-puslespillene i IT-Norge, og med kompleksiteten betyr beredskap og gode sikkerhetskopier mye for oss. Det er rett og slett livs-linjen vår. Vi ser etter en trygg og kunnskapsrik kollega som kan s...

 • Windows Server admin
  14.07.2022

  Helse Vest IKT sitter med et av det mest komplekse IT-puslespillene i IT-Norge. Kompleksiteten øker når alle komponenter i datasenteret blir programvaredefinert, noe som også setter høge krav til server-plattformene.Vi har stort fokus på sikkerhet o...

 • VMware spesialist
  14.07.2022

  Helse Vest IKT sitter med et av det mest komplekse IT-puslespillene i IT-Norge. Kompleksiteten øker når alle komponenter i datasenteret blir programvaredefinert, derfor trenger vi flere dyktige spesialister til å produsere våre IaaS tjenester. Vårt ...

 • Testleiar
  12.07.2022

  Vi treng fleire engasjerte testleiarar med på laget, og vi har behov for deg som vil bidra med din kompetanse til å levere kvalitet til brukarane våre! Kjenner du at du vert trigga av kompleksitet? Liker du å ha ansvar og har du evner til ...

 • Seniorutvikler
  03.07.2022

  Har du tatt i bruk de digitale tjenestene på helsenorge.no, som sykehusene på Vestlandet tilbyr ? Har fastlegen din sendt henvisning eller mottatt prøvesvar digitalt fra sykehuset? Eller kanskje du har sjekket inn digitalt og bet...

 • Plattformforvalter
  03.07.2022

  Har du tatt i bruk de digitale tjenestene på helsenorge.no, som sykehusene på Vestlandet tilbyr ? Har fastlegen din sendt henvisning eller mottatt prøvesvar digitalt fra sykehuset? Eller kanskje du har sjekket inn digitalt og bet...

 • Integrasjonsarkitekt
  03.07.2022

  Har du teke i bruk dei digitale tenestene på helsenorge.no, som sjukehusa på Vestlandet tilbyr ? Har fastlegen din sendt henvisning eller motteke prøvesvar digitalt frå sjukehuset? Eller kanskje du har sjekka inn digitalt og...Fann du det du leita etter?