Tips for å Ivareta ditt personvern og ha ei god samtale

Lurer du på korleis du kan ivareta ditt personvern? Her finn du nokre tips for kva du sjølv kan gjere både for å ha eit godt personvern og ei god samtale med din behandlar.

For å ivareta ditt personvern:

  • ​Sit du ein plass du ikkje kan verte forstyrra og ingen kan høyre kva de pratar om? Pass på at ingen kan komme inn plutseleg, kanskje du kan låse døra.
  • Det skal ikkje vere nokon i rommet som behandlar ikkje veit om og behandlar skal heller ikkje ha nokon i rommet som du ikkje veit om.
  • Du bestemmer sjølv om du vil ha med deg nokon andre på møtet, det avtaler du i så fall med behandlaren på førehand eller i byrjinga av møtet. Ha legitimasjon tilgjengeleg. Dersom du er ukjent for behandlar kan du verte spurt om å vise legitimasjon. Du kan òg be helsepersonellet om å legitimere seg.
​For ei god samtale

  • Ha godt lys og plasser deg slik at behandlaren ser deg godt. Ikkje sit med eit vindaug bak deg, dette gjer at du ikkje vert så godt synleg.
  • Dersom du har noko informasjon som du tenkjer behandlar ikkje fangar opp, men burde vite om, er det viktig at du gir beskjed om dette.


Fann du det du leita etter?