Offentleg postjournal

Vi ønskjer å gi god service til media og andre som ønskjer innsyn hos oss. Gjennom lova om offentlegheit, er alle sikra innsyn i ulike saksdokument. Alle dei siste postjournalane blir lagde ut så snart dei er klare.

Dersom du ønskj​er inns​​​​​yn i dokument, kan du sende ein e-post til postmottak@helse-vest-ikt.no​Førespurnaden må gjelde saksdokument i ei eller fleire konkrete saker. ​Dokumentet vil bli sendt ut per post ​eller e-post.

Meir om inns​​​yn​ i dokument​

Som hovudregel skal saksdokument i den offentlege forvaltninga vere opne for innsyn. Dersom du får avslag på innsyn, skal det alltid visast til paragrafen i offentleglova som gir grunnlag for å sjå bort frå dokumentet ell​er opplysningar i dokumentet frå innsyn. Regler for innsyn finn du i offent​leglova​.​​​

 

2023

​Mars


​Februar


​Januar


2022​​

​Desember


​November

​​

Oktober

​​

​Septe​​mber


​​​August


Juli


Juni


Mai


Ap​ril

​​​

​M​​ars


Februar

Januar​​​

​​

​​2021​

​​​Desemb​​er​


Nov​​ember

​​


Okt​​ober


Se​​ptember


Au​​​gust


Ju​li


Jun​​i


M​ai


A​​pril


M​​ars


Fe​​bruar


Jan​uar

​​






Fann du det du leita etter?