Om nettstaden

Ansvarleg for sida

Bilde på nettstaden​​

Alle bilda vi bruker på nettsidene våre er tekne med det føremålet at dei skal brukast i sjukehusa våre og på helse-vest-ikt.no. Alle menneska som er avbilda har gitt sitt samtykke til det.​

Kommunikasjonsavdelingane i sjukehusa og Helse Vest IKT eig alle bilda som er brukte. Dei aller fleste bileta er tekne av kommunikasjonsavdelingane sjølve.

Nokre bilde på nettstaden er frå Colourbox, Corbis/Johnér eller andre eksterne byrå.

Vi har også bilde på Flickr

Du er velkommen til å ta kontakt med oss på kommunikasjon@helse-vest-ikt.no dersom du ønskjer bruke nokre av dei. Dersom du ønskjer å bruke eit bilde frå eit av sjukehusa eller frå Sjukehusapoteka Vest, ta kontakt med deira kommunikasjonsavdeling.

​Helse-vest-ikt​​.no

Vi lanserte nye nettsider i september/oktober 2016. Løysinga bruker den tekniske plattforma SharePoint og er utvikla i samarbeid med e-helsedirektoratet og helsenorge.no. Løysinga er utvikla etter mobile-first-prinsippet og har responsiv design. Vi har også gjort så godt vi kan for å få sidene våre universelt utforma, slik at vi kan gi god informasjon uansett kven som besøkjer nettsidene våre.

Alle helseføretaka i Noreg bruker den same tekniske løysinga.

Gi oss gjerne tilbakemelding på sidene på kommunikasjon@helse-vest-ikt.no


Fann du det du leita etter?