Oppkopling via videostudio/videokonferanseutstyr

Mange møterom i Helse Vest er kopla opp mot utstyr som Cisco videosystem.  Dette er ein type videokonferanseutstyr som kan brukast til å ringe mellom kvarandre eller til eit virtuellt møterom.

Kva treng du?

Du treng ikkje noko anna enn utstyret i studio

Lurer du på korleis du går fram for å kople opp på video via videostudio? 

  • Trykk Call/Ring på systemet

    

  • Tast inn det sekssifra nummeret til det virtuelle møterommet eller møteromsnamn

    

  • Trykk Call/Ring

Klarer du ikkje kople deg på videomøtet?

I kvart møterom som har konferanseutstyr til videooppkopling finn du ei rettleiing som fortel korleis du skal gå fram for å bruke utstyret til videomøte. Desse er unike for dei ulike møteromma.

Fann du det du leita etter?