Avdelingar

Helse Vest IKT har om lag 605 tilsette fordelt på ti ulike kontor i Bergen, Stavanger, Haugesund og Førde.  

Helse Vest IKT er ei innovativ verksemd som til ei kvar tid har pågåande prosjekt for å betre pasientbehandlinga på sjukehusa på Vestlandet.

Vi er opptekne av å vere tilgjengelege for kundene våre og tilbyr:
• Produkt og tenester innanfor drift, produksjon og brukarstøtte
• Brukarutstyr, systemforvaltning og systemintegrasjon
• Innføring, opplæring, utfasing og endring av system
• Rådgjeving og prosjektleiing

Vi er organisert i seks avdelingar, i tillegg til ei stabseining: Økonomi og HR. Avdelingane er organisert i fleire seksjonar.

Finn avdeling

Administrative systemhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteutvikling/administrative-systemAdministrative systemA
Applikasjonsdrifthttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/applikasjonsdriftApplikasjonsdriftA
Applikasjonsstøttehttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/ikt-fagsenter/applikasjonsstotteApplikasjonsstøtteA
Arkitektur og løysingsdesignhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/arkitektur-portefolje-og-innovasjon/arkitektur-og-loysingsdesignArkitektur og løysingsdesignA
Arkitektur, portefølje og innovasjonhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/innovasjon-og-arkitekturArkitektur, portefølje og innovasjonA
Datakommunikasjonhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/datakommunikasjonDatakommunikasjonD
Drifts- og støttesystemhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteutvikling/drifts-og-stottesystemDrifts- og støttesystemD
Driftssenterhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/ikt-fagsenter/driftssenterDriftssenterD
Felles løysinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/regionalt-epj-fagsenter/felles-loysingFelles løysingF
IKT Fagsenterhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/ikt-fagsenterIKT FagsenterI
IKT Utstyrhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/ikt-utstyrIKT UtstyrI
IKT-sikkerheithttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/ikt-sikkerheitIKT-sikkerheitI
Innovasjonhttps://helse-vest-ikt.no/seksjon-avdeling/Sider/Innovasjon.aspxInnovasjonI
Innovasjonhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/innovasjonInnovasjonI
Integrasjonhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutvikling/integrasjonIntegrasjonI
Journalsystemhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteutvikling/journalsystemJournalsystemJ
Klientdrifthttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/klientdriftKlientdriftK
Kliniske systemhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteutvikling/kliniske-systemKliniske systemK
Kundesenterhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/ikt-fagsenter/kundesenterKundesenterK
LIBRA forvaltninghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/libra-forvaltningLIBRA forvaltningL
Portefølje- og arkitekturstyringhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/arkitektur-portefolje-og-innovasjon/portefolje-og-arkitekturstyringPortefølje- og arkitekturstyringP
Prosjektleiinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutvikling/prosjektleiingProsjektleiingP
Regionalt EPJ Fagsenterhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/regionalt-epj-fagsenterRegionalt EPJ FagsenterR
Samhandlinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/regionalt-epj-fagsenter/samhandlingSamhandlingS
Server og lagringhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/server-og-lagringServer og lagringS
Styringsdatahttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutvikling/styringsdataStyringsdataS
Teknisk prosjektleiinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutvikling/teknisk-prosjektleiingTeknisk prosjektleiingT
Tele og signalhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/tele-og-signalTele og signalT
Tenesteproduksjonhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjonTenesteproduksjonT
Tenesteutviklinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteutviklingTenesteutviklingT
Testsenterhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutvikling/testsenterTestsenterT
Tilgangsbehandlinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/ikt-fagsenter/tilgangsbehandlingTilgangsbehandlingT
Utviklinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutvikling/utviklingUtviklingU
Verksemdsutviklinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutviklingVerksemdsutviklingV
Økonomi og HRhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/okonomi-og-hrØkonomi og HRØ

Besøksadresser

Bergenhttps://helse-vest-ikt.no/steder/bergenBergen
Førdehttps://helse-vest-ikt.no/steder/fordeFørde
Haugesundhttps://helse-vest-ikt.no/steder/haugesundHaugesund
Stavangerhttps://helse-vest-ikt.no/steder/stavangerStavanger

Fann du det du leita etter?