Avdelingar

Helse Vest IKT har om lag 560 tilsette fordelt på ti forskjellige kontor i Bergen, Stavanger, Haugesund og Førde.  

Helse Vest IKT er ei innovativ verksemd som til ei kvar tid har pågåande prosjekt for å betre pasientbehandlinga på sjukehusa på Vestlandet.

Vi er opptekne av å vere tilgjengelege for kundene våre og tilbyr:
• Produkt og tenester innanfor drift, produksjon og brukarstøtte
• Brukarutstyr, systemforvaltning og systemintegrasjon
• Innføring, opplæring, utfasing og endring av system
• Rådgjeving og prosjektleiing

Vi er organisert i seks avdelingar, i tillegg til ein stabseining: Økonomi og HR. Dei fleste avdelingane er organisert i fleire seksjonar.

Finn avdeling

Besøksadresser

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.