Avdelingar

Helse Vest IKT har om lag 605 tilsette fordelt på ti ulike kontor i Bergen, Stavanger, Haugesund og Førde.  

Helse Vest IKT er ei innovativ verksemd som til ei kvar tid har pågåande prosjekt for å betre pasientbehandlinga på sjukehusa på Vestlandet.

Vi er opptekne av å vere tilgjengelege for kundene våre og tilbyr:
• Produkt og tenester innanfor drift, produksjon og brukarstøtte
• Brukarutstyr, systemforvaltning og systemintegrasjon
• Innføring, opplæring, utfasing og endring av system
• Rådgjeving og prosjektleiing

Vi er organisert i seks avdelingar, i tillegg til ei stabseining: Økonomi og HR. Avdelingane er organisert i fleire seksjonar.

Finn avdeling

Administrative systemhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteutvikling/administrative-systemAdministrative systemAAdministrative systemAdministrative systemAdministrative systemAdministrative system
Applikasjonsdrifthttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/applikasjonsdriftApplikasjonsdriftAApplikasjonsdriftApplikasjonsdriftApplikasjonsdriftApplikasjonsdrift
Applikasjonsstøttehttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/ikt-fagsenter/applikasjonsstotteApplikasjonsstøtteAApplikasjonsstøtteApplikasjonsstøtteApplikasjonsstøtteApplikasjonsstøtte
Arkitektur og løysingsdesignhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/arkitektur-portefolje-og-innovasjon/arkitektur-og-loysingsdesignArkitektur og løysingsdesignAArkitektur og løysingsdesignArkitektur og løysingsdesignArkitektur og løysingsdesignArkitektur og løysingsdesign
Arkitektur, portefølje og innovasjonhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/innovasjon-og-arkitekturArkitektur, portefølje og innovasjonAArkitektur, portefølje og innovasjonArkitektur, portefølje og innovasjonArkitektur, portefølje og innovasjonArkitektur, portefølje og innovasjon
Datakommunikasjonhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/datakommunikasjonDatakommunikasjonDDatakommunikasjonDatakommunikasjonDatakommunikasjonDatakommunikasjon
Drifts- og støttesystemhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteutvikling/drifts-og-stottesystemDrifts- og støttesystemDDrifts- og støttesystemDrifts- og støttesystemDrifts- og støttesystemDrifts- og støttesystem
Driftssenterhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/ikt-fagsenter/driftssenterDriftssenterDDriftssenterDriftssenterDriftssenterDriftssenter
Felles løysinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/regionalt-epj-fagsenter/felles-loysingFelles løysingFFelles løysingFelles løysingFelles løysingFelles løysing
IKT Fagsenterhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/ikt-fagsenterIKT FagsenterIIKT FagsenterIKT FagsenterIKT FagsenterIKT Fagsenter
IKT Utstyrhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/ikt-utstyrIKT UtstyrIIKT UtstyrIKT UtstyrIKT UtstyrIKT Utstyr
IKT-sikkerheithttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/ikt-sikkerheitIKT-sikkerheitIIKT-sikkerheitIKT-sikkerheitIKT-sikkerheitIKT-sikkerheit
Innovasjonhttps://helse-vest-ikt.no/seksjon-avdeling/Sider/Innovasjon.aspxInnovasjonIInnovasjonInnovasjonInnovasjonInnovasjon
Innovasjonhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/innovasjonInnovasjonIInnovasjonInnovasjonInnovasjonInnovasjon
Integrasjonhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutvikling/integrasjonIntegrasjonIIntegrasjonIntegrasjonIntegrasjonIntegrasjon
Journalsystemhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteutvikling/journalsystemJournalsystemJJournalsystemJournalsystemJournalsystemJournalsystem
Klientdrifthttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/klientdriftKlientdriftKKlientdriftKlientdriftKlientdriftKlientdrift
Kliniske systemhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteutvikling/kliniske-systemKliniske systemKKliniske systemKliniske systemKliniske systemKliniske system
Kundesenterhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/ikt-fagsenter/kundesenterKundesenterKKundesenterKundesenterKundesenterKundesenter
LIBRA forvaltninghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/libra-forvaltningLIBRA forvaltningLLIBRA forvaltningLIBRA forvaltningLIBRA forvaltningLIBRA forvaltning
Portefølje- og arkitekturstyringhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/arkitektur-portefolje-og-innovasjon/portefolje-og-arkitekturstyringPortefølje- og arkitekturstyringPPortefølje- og arkitekturstyringPortefølje- og arkitekturstyringPortefølje- og arkitekturstyringPortefølje- og arkitekturstyring
Prosjektleiinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutvikling/prosjektleiingProsjektleiingPProsjektleiingProsjektleiingProsjektleiingProsjektleiing
Regionalt EPJ Fagsenterhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/regionalt-epj-fagsenterRegionalt EPJ FagsenterRRegionalt EPJ FagsenterRegionalt EPJ FagsenterRegionalt EPJ FagsenterRegionalt EPJ Fagsenter
Samhandlinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/regionalt-epj-fagsenter/samhandlingSamhandlingSSamhandlingSamhandlingSamhandlingSamhandling
Server og lagringhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/server-og-lagringServer og lagringSServer og lagringServer og lagringServer og lagringServer og lagring
Styringsdatahttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutvikling/styringsdataStyringsdataSStyringsdataStyringsdataStyringsdataStyringsdata
Teknisk prosjektleiinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutvikling/teknisk-prosjektleiingTeknisk prosjektleiingTTeknisk prosjektleiingTeknisk prosjektleiingTeknisk prosjektleiingTeknisk prosjektleiing
Tele og signalhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/tele-og-signalTele og signalTTele og signalTele og signalTele og signalTele og signal
Tenesteproduksjonhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjonTenesteproduksjonTTenesteproduksjonTenesteproduksjonTenesteproduksjonTenesteproduksjon
Tenesteutviklinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteutviklingTenesteutviklingTTenesteutviklingTenesteutviklingTenesteutviklingTenesteutvikling
Testsenterhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutvikling/testsenterTestsenterTTestsenterTestsenterTestsenterTestsenter
Tilgangsbehandlinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/ikt-fagsenter/tilgangsbehandlingTilgangsbehandlingTTilgangsbehandlingTilgangsbehandlingTilgangsbehandlingTilgangsbehandling
Utviklinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutvikling/utviklingUtviklingUUtviklingUtviklingUtviklingUtvikling
Verksemdsutviklinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutviklingVerksemdsutviklingVVerksemdsutviklingVerksemdsutviklingVerksemdsutviklingVerksemdsutvikling
Økonomi og HRhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/okonomi-og-hrØkonomi og HRØØkonomi og HRØkonomi og HRØkonomi og HRØkonomi og HR

Besøksadresser

Bergenhttps://helse-vest-ikt.no/steder/bergenBergen
Førdehttps://helse-vest-ikt.no/steder/fordeFørde
Haugesundhttps://helse-vest-ikt.no/steder/haugesundHaugesund
Stavangerhttps://helse-vest-ikt.no/steder/stavangerStavanger

Fann du det du leita etter?