Tekprat

Tekprat skal tilrettelegge for at klinikere møter forskningsmiljø og næringsliv og slik bidrar til å muliggjøre samarbeid på tvers. Samarbeid på kompetansebygging handler ikke bare om å lære og overføre kunnskap og erfaringer, men også om å unngå "Siloer" og tilrettelegge for vekst.

Om Tekprat

Helse Vest er heilt i front i Noreg når det gjeld IKT. For å videreutvikle dette området ønskjer vi å etablere fleire møteplasser der forskarar, klinikere, teknologer og næringsliv møtes. Tekprat arrangerast av Helse Vest IKT og er ein slik møteplass. Saman med våre samarbeidspartnarar sikter vi mot å engasjere og koordinere tverrfaglig, tverrorganisatoriske innovasjon og forsking på helseteknologi. Tekprat arrangerast no i både Bergen og Førde, og vi har som målsetjing å komme med arrangement i Haugesund og Stavanger også.  


Les meir om Tekprat

Helse Bergen HF og Helse Vest RHF er leiande på helse IKT forsking gjennom Intromat. Til tross for at Norge har kome lengre enn mange andre land i digitalisering og bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren, opplever brukarane, både innbyggjarar og helsepersonell, at IKT-systema ikkje gjev god nok støtte. Det er viktig å få på plass ei meir samla offentleg IKT-utvikling for helse og omsorg gjennom hele pasientgangen, og god samhandling er ein forutsetning for å få til dette. 

Kongstanken bak Tekprat er å byggje kompetanse på teknologi, innovasjon og forskning gjennom erfaringsutveksling på tvers av fag, organisasjoner og bransjer. 

Alle temaene i Tekprat understøtter Helse Vest sin Teknologiplan (2019-2023).

Vi ser at arrangementet har fleire positive effektar for utvikling og vekst innan innovasjon og forsking på helseteknologi; Tekprat skapar engasjement, mobiliserer og har ein bro-byggjande effekt mellom fag og organisasjonar på tvers av sektorar, og nasjonalt i Noreg.

Kvifor Tekprat

Det er viktig å få på plass ei meir samla offentleg IKT-utvikling for helse og omsorg gjennom hele pasientgangen, og god samhandling er ein føresetnad for å få til dette. For å videreutvikle dette området ønskjer vi å etablere fleire møteplassar der forskarar, klinikere, teknologer og næringsliv møtes. Tekprat er ein slik møteplass og har som formål å engasjere og koordinere tverrfaglig, tverrorganisatoriske innovasjon og forsking på helseteknologi.  

Regional koordinator for Tekprat: Synnøve Olset


Arrangement

Kommande arrangement

Regionalt:
27. mai - Kl. 12 - 14. 
Det blir lagt opp til eit webinar, der ingen treng å møte fysisk. Dette gjer vi for å overhalde krava til avstand i ljos av den pågåande koronasituasjonen. Webinaret er tilgjengeleg for alle. Eksterne er også velkommen til å delta.

Program for webinaret finn du her.
Påmelding til webinaret finn du her.

Tidlegare arrangement

12.12.19 - Tekprat - Digital tvilling
23.09.19 - Tekprat - Maskinlæring og kunstig intelligens
19.09.19 - Tekprat - AI og maskinlæring
29.05.2019: Kva for ein samhandlingsteknologi bidrar til økt effektivitet og kvalitet?
15.01.2019: Korleis kan 3D-printing skape verdi i helsesektoren? 
23.10.2018: TekPRAT-Hvordan kan AI hjelpe helsesektoren? 
13.06.2018:TekPRAT:Offentlig data 
02.10.2017:Vellukka VR/AR TekPRAT i Helse Bergen
27.07.2017 - Shared chatbot experiences

"Show and Tell" 2019:
24. januar klokka 12.00-14.00, Stad: Helse Vest IKT, Ibsensgate 104, Oppmøte i 2. etasje.
28. mars klokka 12.00-14.00, Stad: Bergen Teknologioverføring, Thormøhlensgate 51, møterom «Mellomrommet»
23 mai  klokka 12.00-14.00, Stad: Bergen Kommune, Innolab Rosenkrantzgaten 3, 2 etg

Presentasjonar frå arrangement
Samarbeidspartnarar

Arrangementene er eit resultat av samarbeid mellom ildsjelar for innovasjon og entrepenørskap frå Helse Vest IKT, Helse Bergen HF, Høyskolen på Vestlandet, Bergen kommune, Alrek helseklynge, VIS og Bergen næringsråd.

Kontaktperson

Førde:
Gro Rukan
Forsking og Innovasjon, Helse Førde
gro.rukan@helse-forde.no | +47 91 32 13 92    


Bergen:
Synnøve Olset
Innovatør Helse Vest IKT
Synnove.olset@helse-vest-ikt.no | +47 95 40 94 63

Nyheiter frå Tekprat

 • 29.04.2020
  Tekprat ser på innovasjon i krisetider

  Innovasjon i krisetider har satt fart i digitaliseringa i helsesektoren og mange nye helsetenester som ser dagens lys i rekordfart. Få med deg Tekprat den 27. mai.

 • 13.01.2020
  Mykje prat om Tekprat

  Arrangementet Tekprat hadde ifølgje Synnøve Olset ved Innovasjon ei god utvikling i Helse Veste i 2019. Evaluering frå deltakarar viser at det er stor interesse for teknologiforumet og for å delta på nytt.

 • 13.01.2020
  Mykje prat om Tekprat

  Arrangementet Tekprat hadde ifølgje Synnøve Olset ved Innovasjon ei god utvikling i Helse Veste i 2019. Evaluering frå deltakarar viser at det er stor interesse for teknologiforumet og for å delta på nytt.

 • 20.09.2019
  Første Tekprat i Førde

  Måndag 23. september arrangerast den første utgåva av Tekprat i Førde. Tema for møtet et AI og kunstig intelligens.

 • 16.09.2019
  Tekprat - AI og maskinlæring

  Korleis kan AI/Maskinlæring skape verdier i helsesektoren? Korleis kome i gang, og kva slags utfordringar kan ein støyte på når ny teknologi skal takast i bruk?

 • 13.09.2019
  Tekprat til Helse Førde

  Helse Førde blir første føretak til å tilby ei utgåve av Tekprat, etter Helse Bergen.

Fann du det du leita etter?