VR-lab

Velkommen til Helse Vest IKT sin side for ny og spennande teknologi. Her kan du sjå nokre av dei nye behandlingsmetodane som no er tilgjengeleg med bruk av ny teknologi. Vel "sjå alle" i visninga under eller klikk deg inn på den kategorien som du tykkjer er mest interessant.

​Har du spørsmål til VR-produkta som Helse Vest IKT kan levere? Kontakt innovatør, Håkon Garfors.

 • Orama VR

  Orama VR er ein simulator kor ein kan øve seg på kirurgiske inngrep. Denne kostar nokre hundre dollar per månad og inkluderer to simuleringar: eit inngrep for hofte og eit for kne.

 • RCSI Akutt

  RCSI Medical Training Sim er designa for medisinsk personell og praktikantar. Her kan du oppleve eit simulert trafikkuhell og vere med på å gjere kritiske avgjerder for din pasient.

 • Engage

  Engage er ein ny og gratis sosial læring- og presentasjonsplattform som har som mål å forandre korleis folk deler idear og undervisningsleksjonar med kvarandre globalt gjennom å bruke virtual reality og teknologi som Oculus Rift og HTC Vive. 

 • Experience: Colorblindness

  Har du nokon gong lurt på korleis ein fargeblind person ser verda? No kan du oppdage det sjølv.

 • Limelight VR

  I denne simulatoren blir du plassert på ein scene føre eit virtuelt publikum. Tren på å halde presentasjonar under eit forretningsmøte, i eit lite klasserom eller i ein stor hall.

 • PsychLabVR

  PsychLabVR er eit virtuelt forskingssenter laga av eit team leia av Noah Robinson, ein klinisk psykolog og doktorstipendiat ved Vanderbilt Universitet.

 • Osso VR

  Osso VR bruker det siste innan VR-teknologi, noko som gjer det mogleg å trene med dei nyaste instrumentane, dyrt utstyr og kirurgiske robotar i eit fullt 360 graders miljø.

 • Sharecare VR

  Sharecare VR er ein simulator som viser deg menneskekroppen. Du kan fritt navigere og utforske anatomisk korrekte 3D-modellar av menneskekroppen og dens organ og korleis dei verkar.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.