Avdelingar

Besøksadresser og avdelingar

Helse Vest IKT er organisert i seks avdelingar i tillegg til ein stabseining: Økonomi og HR. Kvar avdeling er organisert i fleire seksjonar.

Finn avdeling

Administrative systemhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteutvikling/administrative-systemAdministrative systemAAdministrative systemAdministrative systemAdministrative systemAdministrative system
Applikasjonsdrifthttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/applikasjonsdriftApplikasjonsdriftAApplikasjonsdriftApplikasjonsdriftApplikasjonsdriftApplikasjonsdrift
Applikasjonsstøttehttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/ikt-fagsenter/applikasjonsstotteApplikasjonsstøtteAApplikasjonsstøtteApplikasjonsstøtteApplikasjonsstøtteApplikasjonsstøtte
Datakommunikasjonhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/datakommunikasjonDatakommunikasjonDDatakommunikasjonDatakommunikasjonDatakommunikasjonDatakommunikasjon
Drifts- og støttesystemhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteutvikling/drifts-og-stottesystemDrifts- og støttesystemDDrifts- og støttesystemDrifts- og støttesystemDrifts- og støttesystemDrifts- og støttesystem
Driftssenterhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/ikt-fagsenter/driftssenterDriftssenterDDriftssenterDriftssenterDriftssenterDriftssenter
Felles løysinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/regionalt-epj-fagsenter/felles-loysingFelles løysingFFelles løysingFelles løysingFelles løysingFelles løysing
IKT Fagsenterhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/ikt-fagsenterIKT FagsenterIIKT FagsenterIKT FagsenterIKT FagsenterIKT Fagsenter
IKT Utstyrhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/ikt-utstyrIKT UtstyrIIKT UtstyrIKT UtstyrIKT UtstyrIKT Utstyr
Innovasjon og arkitekturhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/innovasjon-og-arkitekturInnovasjon og arkitekturIInnovasjon og arkitekturInnovasjon og arkitekturInnovasjon og arkitekturInnovasjon og arkitektur
Integrasjonhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutvikling/integrasjonIntegrasjonIIntegrasjonIntegrasjonIntegrasjonIntegrasjon
Journalsystemhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteutvikling/journalsystemJournalsystemJJournalsystemJournalsystemJournalsystemJournalsystem
Klientdrifthttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/klientdriftKlientdriftKKlientdriftKlientdriftKlientdriftKlientdrift
Kliniske systemhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteutvikling/kliniske-systemKliniske systemKKliniske systemKliniske systemKliniske systemKliniske system
Kundesenterhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/ikt-fagsenter/kundesenterKundesenterKKundesenterKundesenterKundesenterKundesenter
Prosjektleiinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutvikling/prosjektleiingProsjektleiingPProsjektleiingProsjektleiingProsjektleiingProsjektleiing
Regionalt EPJ Fagsenterhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/regionalt-epj-fagsenterRegionalt EPJ FagsenterRRegionalt EPJ FagsenterRegionalt EPJ FagsenterRegionalt EPJ FagsenterRegionalt EPJ Fagsenter
Samhandlinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/regionalt-epj-fagsenter/samhandlingSamhandlingSSamhandlingSamhandlingSamhandlingSamhandling
Server og lagringhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/server-og-lagringServer og lagringSServer og lagringServer og lagringServer og lagringServer og lagring
Styringsdatahttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutvikling/styringsdataStyringsdataSStyringsdataStyringsdataStyringsdataStyringsdata
Tele og signalhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/tele-og-signalTele og signalTTele og signalTele og signalTele og signalTele og signal
Tenesteproduksjonhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjonTenesteproduksjonTTenesteproduksjonTenesteproduksjonTenesteproduksjonTenesteproduksjon
Tenesteutviklinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteutviklingTenesteutviklingTTenesteutviklingTenesteutviklingTenesteutviklingTenesteutvikling
Test og innføringhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutvikling/test-og-innforingTest og innføringTTest og innføringTest og innføringTest og innføringTest og innføring
Tilgangsbehandlinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/ikt-fagsenter/tilgangsbehandlingTilgangsbehandlingTTilgangsbehandlingTilgangsbehandlingTilgangsbehandlingTilgangsbehandling
Utviklinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutvikling/utviklingUtviklingUUtviklingUtviklingUtviklingUtvikling
Verksemdsutviklinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutviklingVerksemdsutviklingVVerksemdsutviklingVerksemdsutviklingVerksemdsutviklingVerksemdsutvikling
Økonomi og HRhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/okonomi-og-hrØkonomi og HRØØkonomi og HRØkonomi og HRØkonomi og HRØkonomi og HR

Besøksadresser

Bergenhttps://helse-vest-ikt.no/steder/bergenBergen
Førdehttps://helse-vest-ikt.no/steder/fordeFørde
Haugesundhttps://helse-vest-ikt.no/steder/haugesundHaugesund
Stavangerhttps://helse-vest-ikt.no/steder/stavangerStavanger

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.