Styret

Her kan du lese saksdokumenta og protokollane frå styremøta. Styremøta i Helse Vest IKT er opne for alle.

Styret for Helse Vest IKT AS har det øvste ansvaret for drift av selskapet. Styret består av to grupper: representantar som er oppnemd av Helse Vest RHF og representantar som er vald av og mellom dei tilsette. Alle representantane er likestilte i styret. ​​​​​​​​​​​​​

Spørsmål om styret kan rettast mot kommunikasjonsanvarleg Maria Gabriela Fehr Johansen på e-post: maria.fehr.johansen@helse-vest-ikt.no

Styremedlemar

Styremedlemar

•Herlof Nilssen, Styreleiar - Administrerande direktør i Helse Vest RHF
•Olav Klausen - Administrerende direktør i Helse Fonna HF
•Inger Cathrine Bryne - A​dministrerande direktør i Helse Stavanger HF
•Anne Sissel Faugstad - Viseadministrerende direktør i Helse Bergen HF
•Jon Bolstad - Administrerende direktør i Helse Førde HF
•Eivind Gjemdal - Konserndirektør Sparebank 1 Gruppen
•Mette Kamsvåg - CEO Nets as
•Bodil Lekve - Helse Vest IKT
•Ørjan Midttun - Helse Vest IKT
•Agnete Sjøtun - Helse Vest IKT
•Lars Erik Baugstø-Hartvigsen - Helse Vest IKT

Administrasjonen

•Erik M. Hansen - Administrerande direktør i Helse Vest IKT
•Leif Nordland - Økonomisjef
•Maria Gabriela Fehr Johansen - Kommunikasjonsanvsarleg (referent)

Varamedlemar

•Stian Hoell - Helse Vest IKT
•Anne-Lise Anastasiadou Høisæter - Helse Vest IKT
•Ståle Skreien - Helse Vest IKT
•Bjørnar Hamre - Helse Vest IKT
•Christel Beate Lerøy - Helse Vest IKT
•Linn Hege Straume - Helse Vest IKT

Styremøte

21. september 2017

9. november 2017

21. desember 2017

Styredokument

21.09.2017

08.06.2017

19.04.2017

23.03.2017

21.12.2016

09.11.2016

21.09.2016

02.06.2016

27.04.2016

09.03.2016