Styret

Her kan du lese saksdokumenta og protokollane frå styremøta. Styremøta i Helse Vest IKT er opne for alle.

Styret for Helse Vest IKT AS har det øvste ansvaret for drift av selskapet. Styret består av to grupper: representantar som er oppnemd av Helse Vest RHF og representantar som er vald av og mellom dei tilsette. Alle representantane er likestilte i styret. ​​​​​​​​​​​​​

Spørsmål om styret kan rettast mot kommunikasjonsrådgjevar, Øyvind Jacobsen Røen på e-post: oyvind.jacobsen.roen@helse-vest-ikt.no

Styremedlemar

Styremedlemar

•Herlof Nilssen, Styreleiar - Administrerande direktør i Helse Vest RHF
•Olav Klausen - Administrerende direktør i Helse Fonna HF
•Inger Cathrine Bryne - A​dministrerande direktør i Helse Stavanger HF
•Anne Sissel Faugstad - Viseadministrerende direktør i Helse Bergen HF
•Jon Bolstad - Administrerende direktør i Helse Førde HF
•Eivind Gjemdal - Konserndirektør Sparebank 1 Gruppen
•Mette Kamsvåg - CEO Nets as
•Bodil Lekve - Helse Vest IKT
•Ørjan Midttun - Helse Vest IKT
•Agnete Sjøtun - Helse Vest IKT
•Lars Erik Baugstø-Hartvigsen - Helse Vest IKT

Administrasjonen

•Erik M. Hansen - Administrerande direktør i Helse Vest IKT
•Leif Nordland - Økonomisjef
•Maria Gabriela Fehr Johansen - Kommunikasjonsanvsarleg (referent)

Varamedlemar

•Stian Hoell - Helse Vest IKT
•Anne-Lise Anastasiadou Høisæter - Helse Vest IKT
•Ståle Skreien - Helse Vest IKT
•Bjørnar Hamre - Helse Vest IKT
•Christel Beate Lerøy - Helse Vest IKT
•Linn Hege Straume - Helse Vest IKT

Neste styremøte

13. september 2018

Styredokument

08.06.2018

20.04.2018

01.03.2018

21.12.2017

02.11.2017

21.09.2017

08.06.2017

19.04.2017

23.03.2017

21.12.2016

09.11.2016

21.09.2016

02.06.2016

27.04.2016

09.03.2016

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.