Styret

Her kan du lese saksdokumenta og protokollane frå styremøta. Styremøta i Helse Vest IKT er opne for alle.

Styret for Helse Vest IKT AS har det øvste ansvaret for drift av selskapet. Styret består av to grupper: representantar som er oppnemd av Helse Vest RHF og representantar som er vald av og mellom dei tilsette. Alle representantane er likestilte i styret. ​​​​​​​​​​​​​

Spørsmål om styret kan rettast mot kommunikasjonsrådgjevar, Øyvind Jacobsen Røen på e-post: oyvind.jacobsen.roen@helse-vest-ikt.no

Styremedlemar

Styremedlemar

• Herlof Nilssen, Styreleiar - Administrerande direktør i Helse Vest RHF
• Olav Klausen - Administrerende direktør i Helse Fonna HF
• Inger Cathrine Bryne - A​dministrerande direktør i Helse Stavanger HF
• Clara Gram Gjesdal - Viseadministrerende direktør i Helse Bergen HF
• Arve Varden - Administrerende direktør i Helse Førde HF
• Eivind Gjemdal - Administrerende direktør i Bits AS
• Beate Sander Krogstad - Direktør for IT-utvikling i Statnett
• Stian Hoell - Helse Vest IKT
• Ørjan Midttun - Helse Vest IKT
• Agnete Sjøtun - Helse Vest IKT
• Lars Erik Baugstø-Hartvigsen - Helse Vest IKT

Administrasjonen

• Erik M. Hansen - Administrerande direktør i Helse Vest IKT
• Leif Nordland - Økonomisjef

Varamedlemar

• Eva Cathrine Backer - Helse Vest IKT
• Anne-Lise Anastasiadou Høisæter - Helse Vest IKT
• Jan-Fredrik Carlsen - Helse Vest IKT
• Øyvind Aardal - Helse Vest IKT
• Christel Beate Lerøy - Helse Vest IKT
• Birgitte Johnsen - Helse Vest IKT

Neste styremøte

25. september 2020

Styredokument

25.09.2020

25.06.2020

04.06.2020

29.04.2020

31.03.2020

13.12.2019

16.11.2019

19.09.2019

07.06.2019

25.04.2019

13.03.2019

14.12.2018

07.11.2018

14.09.2018

08.06.2018

20.04.2018

01.03.2018

21.12.2017

02.11.2017

21.09.2017

08.06.2017

19.04.2017

23.03.2017

21.12.2016

09.11.2016

21.09.2016

02.06.2016

27.04.2016

09.03.2016

Fann du det du leita etter?