Vestavind 2020

Vestavind er en Helse Vest konferanse for deg som er opptatt av endring – enten du er beslutningstaker i endringsprosjekter, prosjektdeltaker eller om du er den som blir påvirket av endringene i din arbeidshverdag. I år går den av stabelen 23. og 24. januar, på Sola Strand hotel utenfor Stavanger.
Både regionalt og for helseforetakene er aktivitetsnivå rekordhøyt, og det er viktig at vi har sterkt fokus på hvordan vi skal lykkes med endringene. På Vestavind 2020 får du høre mange spennende foredrag, både fra interne og eksterne. 


Konferansen er nå fulltegnet! 
Ta kontakt på e-post rpk@ihelse.net om du ønsker å stå på venteliste.

Praktisk informasjon
Det blir satt opp shuttlebuss torsdag 23. fra flyplassen til hotellet mellom klokken 8:30 og 9:30, samt retur fredag 24. fra hotellet til flyplassen mellom klokken 13:30 og 14:30. Bussen er merket med "Vestavind 2020", og går fra "rampe 9" til høyre utenfor ankomsthallen.


Programmet vårt, og litt om foredragsholderene

Torsdag 23. januar

09:00     Registrering
      
09:30     Velkommen til Vestavind!
               Geir Granerud

               Felles arkitektur- og porteføljekontor

09:45     "Stø kurs mot 2035"
              
Herlof Nilssen, Helse Vest RHF

10:15     "Hvordan realiserer vi Helse 2035?"
              
Dagfinn Hallseth

10:45     PAUSE 

11:00     "Hva vil det si å lykkes med endringer 
                - sett fra et topplederperspektiv?"

               Olav Klausen, Helse Fonna HF

11:30     "Hva vil det si å lykkes med endringer 
                - sett fra et klinikkperspektiv?"

              
Tom Guldhav, Helse Førde HF

12:00     "Hva vil det si å lykkes med endringer 
                - s
ett fra et medarbeiderperspektiv?"
               
Are Engum, Helse Bergen HF

12:30     LUNSJ  

13:30     Panelsamtale
   
13:55     "Hva gjør ledere som lykkes med endring?"
               Inger Stensaker, NHH

14:50     PAUSE 

15:10     "Hvordan endre vaner og tåle endringsprosesser"
               Irmelin Bergh, Netlife Design

16:00     Avslutning       

16:30     Pausemat & innsjekk hotell

17:15     Sosiale aktiviteter (egen påmelding)

19:00     Aperitif

19:30     MIDDAG

Foredragsholderene:

Herlof Nilssen

Herlof 2.jpg
Administrerende direktør, Helse Vest 
Herlof Nilssen har vært sentral i Helse Vest sin reise gjennom mange store endringer, og gjennom strategiplanen Helse2035 er det satt en retning mot fremtiden. Hør Herlof Nilssen sitt syn på de endringene vi nå står ovenfor.


Dagfinn Hallseth

Strategirådgiver og daglig leder NEO Consulting AS
Et bærekraftig helsevesen forutsetter videreutvikling og endring. Helse2035 er strategien som setter retning og som syr endringsarbeidet sammen. Hør hans syn på hva de viktigste endringsområdene er og hva som skal til for å realisere Helse2035.


Olav Klausen

Administrerende direktør, Helse Fonna
Samspill mellom regionalt og lokalt nivå i de store endringsprogrammene er avgjørende for å lykkes. Olav Klausen er med på å beslutte nye endringsprogram, men har også overordnet ansvar for å hente ut nytten av disse i eget helseforetak. Hør hans tanker om hva som skal til for å lykkes.


Tom Guldhav

Klinikkdirektør kirurgi, Helse Førde
Klinikkene har en krevende hverdag med både å levere og videreutvikle gode helsetjenester. Endringsprogrammene er viktig for å videreutvikle helsetjenestene, og har forventninger til involvering fra klinikkene. Som klinikkdirektør er god gjennomføring og ledelse av endringene avgjørende for Tom Guldhav. Hør hans syn på om vi lykkes godt nok.

Are Engum

Anestesilege, Haukeland Universitetssykehus
Are.jpg

Leder Klinisk fagråd, Helse Bergen
Are har et sterkt engasjement for mer brukervennlig IKT for helsepersonell. Han vil fortelle om hva som blir resultatet av alle endringene, og hvordan klinikere kan involveres bedre i endringsarbeid.


Inger Stensaker
Inger.jpg

Professor strategisk endring, Norges Handelshøyskole
Inger Stensaker er professor i strategisk endring ved NHH. Hun underviser i og forsker på strategiske endringer og har fulgt en rekke virksomheter gjennom store omstillinger. For tiden leder hun forskningsprosjektet RaCE (Radical Technology-Driven Change in Established Firms) som undersøker hvordan etablerte virksomheter kan fornye seg ved å utvikle endring- og innovasjonskapasitet. Inger vil gi oss innsikt i hva ledere som lykkes med endringer gjør for å lykkes.


Irmelin Bergh
Irmelin.jpg

Rådgiver / PhD, Netlife Design
Med en doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo, UC Berkeley og Stanford University, har Irmelin lang erfaring med, og særlig interesse for, atferdsendring. I sine foredrag, og til daglig som strategisk rådgiver i Netlife Design, utforsker hun grunner til at atferdsendring er vanskelig, og hun hjelper mennesker å endre vaner og tåle endringsprosesser. Irmelin har jobbet i en årrekke som sykepleier, primært med kreftpasienter og deres pårørende. Hun er derfor særlig opptatt av mulighetene og utfordringene innen helse- og omsorgssektoren – hvordan kommer vi dit vi ønsker?

Fredag 24. januar

08:30       "Involvering av medarbeidere - nøkkelen til suksess"
                 Hilde Christiansen, Helse Vest RHF

09:00       "Erfaringer fra omstilling i Skatteetaten"
                 Marta Johanne Gjengedal, Skattetaten

09:40       PAUSE                                                                       

10:10       Café Vestavind

11:15       PAUSE                                                                       

11:25       "Hva betyr nasjonale digitaliseringsinitiativ for oss?"
                 Erik M. Hansen, Helse Vest IKT

12:00       "Helsefellesskap"
                 Torill Eidsheim
                 Stortingets helse- og omsorgskomité

12:25       "Bygging av nytt sykehus gir nye muligheter"
                 Inger Cathrine Bryne, Helse Stavanger HF

12:55       Avslutning

13-14       LUNSJ                                                                         


Marta J. Gjengedal
Marta Gjengedal.jpg

Divisjonsdirektør, Skatteetaten 
Skatteetaten har stått i første rekke når det gjelder å digitalisere offentlige tjenester. Marta J. Gjengedal vil gi oss innsikt i reisen Skatteetaten har vært gjennom og hva de ser som kritiske suksessfaktorer for å lykkes med endringer.

Torill Eidsheim

Stortingets helse- og omsorgskomité
Bedre samhandling med kommunalhelsetjenesten vil gi stor effekt både for sykehus og for pasienter, og det er vesentlig at vi arbeider godt sammen for å få dette til best mulig. 


Hilde Christiansen

Direktør Medarbeider, organisasjon og teknologi, Helse Vest
Hilde Christiansen er programeier for Alle Møter, men også direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF. Medarbeidere deltar i endringsprogrammene men skal også leve med resultatene. Hør Hilde Christiansens syn på hvordan vi skal lykkes med medarbeiderinvolvering.


Erik M. Hansen
Erik.jpg

Administrerende direktør, Helse Vest IKT
Endringer og prosjekter på nasjonalt nivå blir stadig viktigere for oss, og med ny Helse og Sykehusplan og med de veivalgene som er gjort i forbindelse med En Innbygger – En Journal har regjeringen satt retning for helsetjenester og samhandling mellom helseaktører. Erik M. Hansen er sentral i endringene innen eHelse. Hør hans tolkning av de endringene vi nå står ovenfor. 


Inger Cathrine Bryne

Administrerende direktør, Helse Stavanger
Helse Stavanger åpner i 2023 et stort og toppmoderne sykehus. Dette gir mulighet til å tenke nytt og fremtidsrettet om sykehustjenester, og Inger Cathrine Bryne vil gi oss innsikt i denne spennende reisen.Fann du det du leita etter?