Videoløysingar for møte som ikkje er pasientrelaterte

På denne sida finn du informasjon om korleis du kan kople deg opp via video når du skal ha eit møte i Helse Vest. Merk at dette gjeld møte som ikkje er pasientrelaterte, altså som ikkje har pasient som deltar i møtet eller omhandlar ein pasient. Fann du det du leita etter?