VR-lab

Velkommen til Helse Vest IKT sin side for ny og spennande teknologi. Her kan du sjå nokre av dei nye behandlingsmetodane som no er tilgjengeleg med bruk av ny teknologi. Vel "sjå alle" i visninga under eller klikk deg inn på den kategorien som du tykkjer er mest interessant.

Har du spørsmål til VR-produkta som Helse Vest IKT kan levere? Kontakt innovatør, Håkon Garfors.

 • Surgera VR

  Surgera VR er en kirurgisk simulator tilsvarande Orama VR, men denne er gratis og inkluderer simulering av eit inngrep i halsen - "respiration recovery".

 • PsychLabVR

  PsychLabVR er eit virtuelt forskingssenter laga av eit team leia av Noah Robinson, ein klinisk psykolog og doktorstipendiat ved Vanderbilt Universitet.

 • Osso VR

  Osso VR bruker det siste innan VR-teknologi, noko som gjer det mogleg å trene med dei nyaste instrumentane, dyrt utstyr og kirurgiske robotar i eit fullt 360 graders miljø.

 • Sharecare VR

  Sharecare VR er ein simulator som viser deg menneskekroppen. Du kan fritt navigere og utforske anatomisk korrekte 3D-modellar av menneskekroppen og dens organ og korleis dei verkar.

 • Orama VR

  Orama VR er ein simulator kor ein kan øve seg på kirurgiske inngrep. Denne kostar nokre hundre dollar per månad og inkluderer to simuleringar: eit inngrep for hofte og eit for kne.

 • RCSI Akutt

  RCSI Medical Training Sim er designa for medisinsk personell og praktikantar. Her kan du oppleve eit simulert trafikkuhell og vere med på å gjere kritiske avgjerder for din pasient.

 • The Physiology of the Eye

  The Physiology of the Eye" er ein interaktiv VR-plattform med to modular. Det startar real-time automatisk treningsmodus, der du blir guida gjennom det visuelle innhaldet. Seinare kan brukaren klikke på «mode»-knappen og skifte til interakt...

 • Specto VR

  Specto VR lar deg utforske anatomiske modeller på ein ny måte. Gå rundt modellen, skaler den, flytt på den eller bare sjå korleis den ser ut frå innsida.

 • Engage

  Engage er ein ny og gratis sosial læring- og presentasjonsplattform som har som mål å forandre korleis folk deler idear og undervisningsleksjonar med kvarandre globalt gjennom å bruke virtual reality og teknologi som Oculus Rift og HTC Vive. 

 • Experience: Colorblindness

  Har du nokon gong lurt på korleis ein fargeblind person ser verda? No kan du oppdage det sjølv.

 • Limelight VR

  I denne simulatoren blir du plassert på ein scene føre eit virtuelt publikum. Tren på å halde presentasjonar under eit forretningsmøte, i eit lite klasserom eller i ein stor hall.

 • Dating Lessons

  Dating Lessons er eit treningskurs i VR kor du får hjelp av ein profesjonell datinginstruktør. Programmet består av 11 leksjonar og sju praktiske sekvensar der ein får interaktivisere med ei kvinne.

 • Fear of heights - Cityscapes

  Denne VR-appen er designa av Samsung for å hjelpe deg med å handtere høgdeskrekk. I denne versjonen blir du eksponert for tre utendørsscenarioer: Heis, skywalk og eit virtuelt tårn. Alle desse har eit rikt 360 graders perspektiv.

 • Fear of heights - Landscapes

  Denne VR-appen er designa av Samsung for å hjelpe deg med å handtere høgdeskrekk.

 • Fear of public speaking - Business Life

  Denne VR-appen er designa av Samsung for å hjelpe deg med å handtere frykta for å snakke i offentlegheita.

 • Fear of public speaking - Personal Life

  Denne VR-appen er designa av Samsung for å hjelpe deg med å handtere frykta for å snakke i offentlegheita.

 • Speech Trainer

  Speech Trainer gjev deg tilgang til eit virtuelt auditorium der du kan trene på presentasjonar og lære korleis du kan bli kvitt frykta for å snakke offentleg ved å tale til eit virtuelt publikum.

 • Fundamental VR

  Fundamental VR har laga ein lisensbelagt kirurgisk simuleringsapplikasjon der kirurgar kan trene seg på føreståande operasjonar.

 • VRemedies - MRI Procedure Experience

  VRemedies er ein simulator som førebur pasientane på prosedyrar som dei vil møte i den verkelege verda.

 • VRemedies - CT Procedure Experience

  VRemedies er ein simulator som har som mål å førebu pasientane på den behandlinga som dei får på sjukehuset. I denne simulatoren kan du trene deg på å gå i ein CT-skanner.

 • VRemedies - Theatre procedures

  VRemedies er ein simulator som har som mål å førebu pasientane på den behandlinga som dei får på sjukehuset. I denne simulatoren kan du trene deg på rutinane knytt til operasjonsbordet.

 • VRemedies - Radiotherapy Procedure Experience

  VRemedies er ein simulator som har som mål å førebu pasientane på den behandlinga som dei får på sjukehuset. I denne simulatoren kan du trene deg på rutinane knytt til radioterapi.

 • VR-CPR Personal Edition

  VR-CPR er ein simulator for nødsituasjonar, designa for å vere eit treningsverktøy for korleis ein utfører prosedyren for gjenoppliving (cardiopulmonary resuscitation (CPR)).

 • Oxford Medical Simulation

  Oxford Medical Simulation har utvikla ein profesjonell og omfattande VR-simulator for opplæring innan mellom anna diagnostisering og prosedyretrening.

 • UbiSim

  Ubisim er laga i samarbeid med undervisarar for sjukepleiarar, simuleringsekspertar og studentar. Simulatoren gjev virtuell tilgang til kliniske situasjonar samstundes som ein får utvikla kritisk tenking og kommunikasjonsevnane sine.

 • Fear of public speaking: School life

  Denne VR-appen er designa av Samsung for å hjelpe deg med å handtere frykta for å snakke i offentlegheita. I denne versjonen lærer du å vere komfortabel i fem ulike scenarioer som er relevant for skulen.

 • 3D Organon VR Anatomy

  3D Organon VR Anatomy er eit VR anatomiatlas. Lær menneskets analtomi frå over 4000 realistiske anatomimodeller, komplimentert med gode beskrivingar av kroppens struktur. Utforsk menneskekroppen som aldri før.

 • Triage Simulator

  Applikasjonen lar deg gjennomføre en treningsprosess ved å øve deg på flere virtuelle pasienter på ett og samme sted. Simulatoren er ikke 3D, men gir likevel et godt treningsutbytte.

 • Medical Holodeck

  Medical Holodeck lar deg sjå DICOM-bilete i 3D i VR. Her kan du undersøkje, men også jobbe med scans av menneskeleg anataomi laga av faktiske CT, MRI/MRT eller PET-maskinar.

Fann du det du leita etter?