Behandling

Behandling

 • Specto VR

  Specto VR lar deg utforske anatomiske modeller på ein ny måte. Gå rundt modellen, skaler den, flytt på den eller bare sjå korleis den ser ut frå innsida.

 • VRemedies - MRI Procedure Experience

  VRemedies er ein simulator som førebur pasientane på prosedyrar som dei vil møte i den verkelege verda.

 • VRemedies - CT Procedure Experience

  VRemedies er ein simulator som har som mål å førebu pasientane på den behandlinga som dei får på sjukehuset. I denne simulatoren kan du trene deg på å gå i ein CT-skanner.

 • VRemedies - Theatre procedures

  VRemedies er ein simulator som har som mål å førebu pasientane på den behandlinga som dei får på sjukehuset. I denne simulatoren kan du trene deg på rutinane knytt til operasjonsbordet.

 • VRemedies - Radiotherapy Procedure Experience

  VRemedies er ein simulator som har som mål å førebu pasientane på den behandlinga som dei får på sjukehuset. I denne simulatoren kan du trene deg på rutinane knytt til radioterapi.

 • VR-CPR Personal Edition

  VR-CPR er ein simulator for nødsituasjonar, designa for å vere eit treningsverktøy for korleis ein utfører prosedyren for gjenoppliving (cardiopulmonary resuscitation (CPR)).

 • Oxford Medical Simulation

  Oxford Medical Simulation har utvikla ein profesjonell og omfattande VR-simulator for opplæring innan mellom anna diagnostisering og prosedyretrening.

 • UbiSim

  Ubisim er laga i samarbeid med undervisarar for sjukepleiarar, simuleringsekspertar og studentar. Simulatoren gjev virtuell tilgang til kliniske situasjonar samstundes som ein får utvikla kritisk tenking og kommunikasjonsevnane sine.

 • Medical Holodeck

  Medical Holodeck lar deg sjå DICOM-bilete i 3D i VR. Her kan du undersøkje, men også jobbe med scans av menneskeleg anataomi laga av faktiske CT, MRI/MRT eller PET-maskinar.

Fann du det du leita etter?