Oxford Medical Simulation

Oxford Medical Simulation har utvikla ein profesjonell og omfattande VR-simulator for opplæring innan mellom anna diagnostisering og prosedyretrening.

Foto: Oxford Medical Simulation

Simulatoren lar fleire brukarar ta del i det same virtuelle scenarioet samstundes. Uansett om dei er i same rom eller i andre land.

Fokuset i Oxford Medical Simulation sin VR-simulator er samarbeid, kommunikasjon, kritisk tenking og klinisk forståing. Simulatoren gjev ei klinisk oppleving kor studentane kan bruke sin erfaring saman som eit lag, akkurat som i verkelegheita.

Simulatoren er tilgjengeleg her.

Fann du det du leita etter?