UbiSim

Ubisim er laga i samarbeid med undervisarar for sjukepleiarar, simuleringsekspertar og studentar. Simulatoren gjev virtuell tilgang til kliniske situasjonar samstundes som ein får utvikla kritisk tenking og kommunikasjonsevnane sine.

Foto: UbiSim

Ubisim er utvikla eksklusivt for VR, slik at studentar kan oppleve verkelegheitsnære scenario. Det er ingen flytande menyer eller peik-og-klikk interaksjonar. Berre intuitive, realistiske handbevingar og interaksjonar.

UbiSim sitt mål er å støtte studentane sin kreativitet og hjelpe dei til å nå sine pedagogiske mål. Simulatoren er derfor laga slik at den liknar på slike fysiske scenario som førelesarar allereie trener studentane i.

UbiSim gjev førelesarar stor fleksibilitet til å tilpasse eksisterande innhald og få plass til unike læringsmål, utan noko teknisk kunnskap.

UbiSim er tilgjengeleg her.

Fann du det du leita etter?