VRemedies - Radiotherapy Procedure Experience

VRemedies er ein simulator som har som mål å førebu pasientane på den behandlinga som dei får på sjukehuset. I denne simulatoren kan du trene deg på rutinane knytt til radioterapi.

Foto: Steam
Gjennom verkelegheitsnære miljø kan du som pasient førebø deg på kva du vil møte i behandlingsrommet. Simulatoren er laga for at barn og deiras familie skal kunne føle seg meir komfortabel med behandlinga dei mottek og dette ønskjer skaparen av simulatoren å oppnå gjennom den virtuelle verkelegheita.

Simulatoren krev ein annan person for å overvake og respondere på beskjedene.

Simulatoren kan lastast ned frå Steam for 72 kronar.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.