VRemedies - Radiotherapy Procedure Experience

VRemedies er ein simulator som har som mål å førebu pasientane på den behandlinga som dei får på sjukehuset. I denne simulatoren kan du trene deg på rutinane knytt til radioterapi.

Foto: Steam
Gjennom verkelegheitsnære miljø kan du som pasient førebø deg på kva du vil møte i behandlingsrommet. Simulatoren er laga for at barn og deiras familie skal kunne føle seg meir komfortabel med behandlinga dei mottek og dette ønskjer skaparen av simulatoren å oppnå gjennom den virtuelle verkelegheita.

Simulatoren krev ein annan person for å overvake og respondere på beskjedene.

Simulatoren kan lastast ned frå Steam for 72 kronar.

Fann du det du leita etter?