PsychLabVR

PsychLabVR er eit virtuelt forskingssenter laga av eit team leia av Noah Robinson, ein klinisk psykolog og doktorstipendiat ved Vanderbilt Universitet.

Foto: Steam
Med IRB-godkjenning skal du samle atferdsdata og gjere ei spørreundersøking i eit virtuelt miljø. Det første alfa-eksperimentet involverer simulerte sosiale scener for å måle angst. Desse dataa vil bli brukt til å lage eit empirisk fundament for å behandle sosial angst.

Spelutviklarane håpar å opne plattforma for andre forskarar som kan samle data på likt grunnlag i PsychLabVR.

Merknad: Krever VR-hodesettet «HTC Vive». Se VR-støtteseksjonen for mer informasjon.

Klikk her for å lese meir om spelet. 
Spelet kan lastast ned gratis på Steam.Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.