PsychLabVR

PsychLabVR er eit virtuelt forskingssenter laga av eit team leia av Noah Robinson, ein klinisk psykolog og doktorstipendiat ved Vanderbilt Universitet.

Foto: Steam
Med IRB-godkjenning skal du samle atferdsdata og gjere ei spørreundersøking i eit virtuelt miljø. Det første alfa-eksperimentet involverer simulerte sosiale scener for å måle angst. Desse dataa vil bli brukt til å lage eit empirisk fundament for å behandle sosial angst.

Spelutviklarane håpar å opne plattforma for andre forskarar som kan samle data på likt grunnlag i PsychLabVR.

Merknad: Krever VR-hodesettet «HTC Vive». Se VR-støtteseksjonen for mer informasjon.

Klikk her for å lese meir om spelet. 
Spelet kan lastast ned gratis på Steam.Fann du det du leita etter?