Opplæring helsepersonell

Opplæring helsepersonell

 • Surgera VR

  Surgera VR er en kirurgisk simulator tilsvarande Orama VR, men denne er gratis og inkluderer simulering av eit inngrep i halsen - "respiration recovery".

 • Osso VR

  Osso VR bruker det siste innan VR-teknologi, noko som gjer det mogleg å trene med dei nyaste instrumentane, dyrt utstyr og kirurgiske robotar i eit fullt 360 graders miljø.

 • Sharecare VR

  Sharecare VR er ein simulator som viser deg menneskekroppen. Du kan fritt navigere og utforske anatomisk korrekte 3D-modellar av menneskekroppen og dens organ og korleis dei verkar.

 • Orama VR

  Orama VR er ein simulator kor ein kan øve seg på kirurgiske inngrep. Denne kostar nokre hundre dollar per månad og inkluderer to simuleringar: eit inngrep for hofte og eit for kne.

 • RCSI Akutt

  RCSI Medical Training Sim er designa for medisinsk personell og praktikantar. Her kan du oppleve eit simulert trafikkuhell og vere med på å gjere kritiske avgjerder for din pasient.

 • The Physiology of the Eye

  The Physiology of the Eye" er ein interaktiv VR-plattform med to modular. Det startar real-time automatisk treningsmodus, der du blir guida gjennom det visuelle innhaldet. Seinare kan brukaren klikke på «mode»-knappen og skifte til interakt...

 • Fundamental VR

  Fundamental VR har laga ein lisensbelagt kirurgisk simuleringsapplikasjon der kirurgar kan trene seg på føreståande operasjonar.

 • VR-CPR Personal Edition

  VR-CPR er ein simulator for nødsituasjonar, designa for å vere eit treningsverktøy for korleis ein utfører prosedyren for gjenoppliving (cardiopulmonary resuscitation (CPR)).

 • 3D Organon VR Anatomy

  3D Organon VR Anatomy er eit VR anatomiatlas. Lær menneskets analtomi frå over 4000 realistiske anatomimodeller, komplimentert med gode beskrivingar av kroppens struktur. Utforsk menneskekroppen som aldri før.

 • Triage Simulator

  Applikasjonen lar deg gjennomføre en treningsprosess ved å øve deg på flere virtuelle pasienter på ett og samme sted. Simulatoren er ikke 3D, men gir likevel et godt treningsutbytte.

Fann du det du leita etter?