Fundamental VR

Fundamental VR har laga ein lisensbelagt kirurgisk simuleringsapplikasjon der kirurgar kan trene seg på føreståande operasjonar.

Foto: Fundamental VR

Fundamental VR bruker det siste innan VR-teknologi og kombinerer dette med sensitive apparat og eit smart haptisk system.

Når ein jobbar innan så varierte felt som MIS/Laparoscopics, oftalmolog, ENT og nervekirurgi er det viktig å hauste praktisk erfaring. Ved hjelp av desse tekniske hjelpemidla kan kirurgane opparbeide seg rutine, utan risikoen for å gjere feil som får konsekvensar. Denne simulatoren gjer læringsprosessen kortare og aukar forståiinga til kirurgane.

Gå til heimesida til Fundamental VR for å lese meir om tenestene deira.
Fann du det du leita etter?