Osso VR

Osso VR bruker det siste innan VR-teknologi, noko som gjer det mogleg å trene med dei nyaste instrumentane, dyrt utstyr og kirurgiske robotar i eit fullt 360 graders miljø.
Foto: Osso VR

Kirurgar som er nye for komplekse prosedyrar kan sjå tre gongar høgare korrigerande inngrep enn normalt. Manglande trening er ei av hovudårsaka til dette.

I Osso VR kan du trene gjennom repetisjon, etterfølgt av en vurdering gjennom Osso VR sitt Assessment Analytics. 

Pasienter som treng kirurgi aukar stadig og i USA er det estimert at det vil vere mangel på mellom 34 000 og 88 000 kirurgar innan 2025.  

Osso VR tilbyr ei fjernstyrt samarbeidsløysing kor dei kan hjelpe deg med å setje opp eit opplæringsprogram for å gje ei meir meiningsfull oppleving og lagtrening i VR.  

Osso VR bruker det siste innan VR-teknologi, noko som gjer det mogleg å trene med dei nyaste instrumentane, dyrt utstyr og kirurgiske robotar i eit fullt 360 graders miljø.

Fann du det du leita etter?