RCSI Akutt

RCSI Medical Training Sim er designa for medisinsk personell og praktikantar. Her kan du oppleve eit simulert trafikkuhell og vere med på å gjere kritiske avgjerder for din pasient.

Foto: RCSI
Du får tilskreve ein pasient og livet hans/hennar er i dine hender etter kvart som tida renn ut. Det er opp til deg å redde pasienten.

Denne app’en inkluderer ein alternativt og lærerik, didaktisk modus som gjer det mogleg for dei utan erfaring å lære frå opplevinga.

Simulatoren er utvikla av Royal College of Surgeons in Irland i samarbeid med Immersive VR Education.

Klikk her for å lese meir og laste ned RCSI Medical Training Sim. Dette kan lastast ned til Samsung Galaxy smarttelefon, med Samsung VR-brillane.

Helse Vest IKT har også demo av denne simulatoren på innovasjonslab'en i Ibsens gate 104.

Fann du det du leita etter?