The Physiology of the Eye

The Physiology of the Eye" er ein interaktiv VR-plattform med to modular. Det startar real-time automatisk treningsmodus, der du blir guida gjennom det visuelle innhaldet. Seinare kan brukaren klikke på «mode»-knappen og skifte til interaktiv treningsmodus.

Her kan brukaren velje kva arena ein skal fokusere på, og lære ting i sitt eiga tempo. Dette inkluderer eit nytt merkingssystem som lar deg utforske kvart merke for å finne ut meir om nøyaktig den 3D-modellen som du har føre deg, og forstå dens struktur i dybden.

Desse nye merkene har også lydklipp knytt til seg, slik at du kan høyre korleis ein skal uttale kvart namn. Til og med på kinesisk. Denne applikasjonen inkluderer også eit vurderingssystem kor du kan få ei vurdering av kor mykje du har lært.  

Simulatoren kostar 70 kronar og kan lastast ned på Viveport.com.

Fann du det du leita etter?