Rettleiing pasient/pårørande

Rettleiing pasient/pårørande

 • Engage

  Engage er ein ny og gratis sosial læring- og presentasjonsplattform som har som mål å forandre korleis folk deler idear og undervisningsleksjonar med kvarandre globalt gjennom å bruke virtual reality og teknologi som Oculus Rift og HTC Vive. 

 • Experience: Colorblindness

  Har du nokon gong lurt på korleis ein fargeblind person ser verda? No kan du oppdage det sjølv.

 • Limelight VR

  I denne simulatoren blir du plassert på ein scene føre eit virtuelt publikum. Tren på å halde presentasjonar under eit forretningsmøte, i eit lite klasserom eller i ein stor hall.

 • Dating Lessons

  Dating Lessons er eit treningskurs i VR kor du får hjelp av ein profesjonell datinginstruktør. Programmet består av 11 leksjonar og sju praktiske sekvensar der ein får interaktivisere med ei kvinne.

 • Fear of heights - Cityscapes

  Denne VR-appen er designa av Samsung for å hjelpe deg med å handtere høgdeskrekk. I denne versjonen blir du eksponert for tre utendørsscenarioer: Heis, skywalk og eit virtuelt tårn. Alle desse har eit rikt 360 graders perspektiv.

 • Fear of heights - Landscapes

  Denne VR-appen er designa av Samsung for å hjelpe deg med å handtere høgdeskrekk.

 • Fear of public speaking - Business Life

  Denne VR-appen er designa av Samsung for å hjelpe deg med å handtere frykta for å snakke i offentlegheita.

 • Fear of public speaking - Personal Life

  Denne VR-appen er designa av Samsung for å hjelpe deg med å handtere frykta for å snakke i offentlegheita.

 • Fear of public speaking - School Life

  Denne VR-appen er designa av Samsung for å hjelpe deg med å handtere frykta for å snakke i offentlegheita. I denne versjonen lærer du å vere komfortabel i fem ulike scenarioer som er relevant for skulen.

 • Speech Trainer

  Speech Trainer gjev deg tilgang til eit virtuelt auditorium der du kan trene på presentasjonar og lære korleis du kan bli kvitt frykta for å snakke offentleg ved å tale til eit virtuelt publikum.

 • VRemedies - MRI Procedure Experience

  VRemedies er ein simulator som førebur pasientane på prosedyrar som dei vil møte i den verkelege verda.

 • VRemedies - CT Procedure Experience

  VRemedies er ein simulator som har som mål å førebu pasientane på den behandlinga som dei får på sjukehuset. I denne simulatoren kan du trene deg på å gå i ein CT-skanner.

 • VRemedies - Theatre procedures

  VRemedies er ein simulator som har som mål å førebu pasientane på den behandlinga som dei får på sjukehuset. I denne simulatoren kan du trene deg på rutinane knytt til operasjonsbordet.

 • VRemedies - Radiotherapy Procedure Experience

  VRemedies er ein simulator som har som mål å førebu pasientane på den behandlinga som dei får på sjukehuset. I denne simulatoren kan du trene deg på rutinane knytt til radioterapi.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.