Rettleiing pasient/pårørande

Rettleiing pasient/pårørande

 • Engage

  Engage er ein ny og gratis sosial læring- og presentasjonsplattform som har som mål å forandre korleis folk deler idear og undervisningsleksjonar med kvarandre globalt gjennom å bruke virtual reality og teknologi som Oculus Rift og HTC Vive. 

 • Experience: Colorblindness

  Har du nokon gong lurt på korleis ein fargeblind person ser verda? No kan du oppdage det sjølv.

 • Limelight VR

  I denne simulatoren blir du plassert på ein scene føre eit virtuelt publikum. Tren på å halde presentasjonar under eit forretningsmøte, i eit lite klasserom eller i ein stor hall.

 • Dating Lessons

  Dating Lessons er eit treningskurs i VR kor du får hjelp av ein profesjonell datinginstruktør. Programmet består av 11 leksjonar og sju praktiske sekvensar der ein får interaktivisere med ei kvinne.

 • Fear of heights - Cityscapes

  Denne VR-appen er designa av Samsung for å hjelpe deg med å handtere høgdeskrekk. I denne versjonen blir du eksponert for tre utendørsscenarioer: Heis, skywalk og eit virtuelt tårn. Alle desse har eit rikt 360 graders perspektiv.

 • Fear of heights - Landscapes

  Denne VR-appen er designa av Samsung for å hjelpe deg med å handtere høgdeskrekk.

 • Fear of public speaking - Business Life

  Denne VR-appen er designa av Samsung for å hjelpe deg med å handtere frykta for å snakke i offentlegheita.

 • Fear of public speaking - Personal Life

  Denne VR-appen er designa av Samsung for å hjelpe deg med å handtere frykta for å snakke i offentlegheita.

 • Speech Trainer

  Speech Trainer gjev deg tilgang til eit virtuelt auditorium der du kan trene på presentasjonar og lære korleis du kan bli kvitt frykta for å snakke offentleg ved å tale til eit virtuelt publikum.

 • VRemedies - MRI Procedure Experience

  VRemedies er ein simulator som førebur pasientane på prosedyrar som dei vil møte i den verkelege verda.

 • VRemedies - CT Procedure Experience

  VRemedies er ein simulator som har som mål å førebu pasientane på den behandlinga som dei får på sjukehuset. I denne simulatoren kan du trene deg på å gå i ein CT-skanner.

 • VRemedies - Theatre procedures

  VRemedies er ein simulator som har som mål å førebu pasientane på den behandlinga som dei får på sjukehuset. I denne simulatoren kan du trene deg på rutinane knytt til operasjonsbordet.

 • VRemedies - Radiotherapy Procedure Experience

  VRemedies er ein simulator som har som mål å førebu pasientane på den behandlinga som dei får på sjukehuset. I denne simulatoren kan du trene deg på rutinane knytt til radioterapi.

 • Fear of public speaking: School life

  Denne VR-appen er designa av Samsung for å hjelpe deg med å handtere frykta for å snakke i offentlegheita. I denne versjonen lærer du å vere komfortabel i fem ulike scenarioer som er relevant for skulen.

Fann du det du leita etter?