Fear of heights - Landscapes

Denne VR-appen er designa av Samsung for å hjelpe deg med å handtere høgdeskrekk.

Foto: Samsung
I denne versjonen blir du eksponert for tre utendørsscenarioer: klippestuping, helis-skiing og kryssinga av ein hengjebru. Alle desse har eit rikt 360 graders perspektiv.

Kvart miljø har ulike vanskelegheitsgrader, slik at du kan begynne enkelt å bevege deg mot eit vanskelegare nivå. Når du har paret simulatoren med Gear S2 vil hjartertymen din også bli målt, noko som gjev deg meir informasjon, slik at du kan følgje framgangen din.

Besøk BeFearless-nettsida www.samsung.com/launchingpeople for å sjå på instruksjonsvideoer og for å få meir detajert informasjon om korleis du kan komme i gang.

Simulatoren er gratis og kan lastast ned på Oculus.com.


Fann du det du leita etter?