Vi leverer IKT for liv og helse

Nyheiter

 • 13.01.2020
  Mykje prat om Tekprat

  Arrangementet Tekprat hadde ifølgje Synnøve Olset ved Innovasjon ei god utvikling i Helse Veste i 2019. Evaluering frå deltakarar viser at det er stor interesse for teknologiforumet og for å delta på nytt.

 • 11.12.2019
  Helse Vest opnar for mottak av elektroniske epikrisar

  Avtalespesialistar, private sjukehus og andre som behandlar pasientar kan no sende elektroniske epikrisar til føretaka i Helse Vest.

 • 09.12.2019
  Lettare å søkje innsyn i journal

  9. desember blir fire nye skjema tilgjengeleg elektronisk i heile Helse Vest. Då kan pasientar bestille utskrift av pasientjournal og tilgangslogg, be om endring i pasientjournal, og sende spørsmål om oppslag i pasientjournal på helsenorge.no.

 • 06.12.2019
  Klart for ny Tekprat

  Torsdag den 12. desember er det klart for ein ny utgåve av Tekprat. Denne gongen er det digital tvilling som står på programmet.