Grøn beredskap i Helse Vest IKT

Helse Vest IKT er for tida i grøn beredskap grunna koronaviruset (Covid-19). Dette medfører endringar knytta til arbeidet i organisasjonen som vi informerer om på vår beredskapsside.

Vi leverer IKT for liv og helse