Grøn beredskap i Helse Vest IKT

Helse Vest IKT er for tida i grøn beredskap grunna koronaviruset (Covid-19). Dette medfører endringar knytta til arbeidet i organisasjonen som vi informerer om på vår beredskapsside.

Vi leverer IKT for liv og helse

Nyheiter

 • 25.05.2020
  Intromat-initiativ skal hjelpe folk med korona-uro

  Intromat-prosjektet har brukt eksisterande materiale frå behandlingsopplegg og infrastruktur til å rulle ut eit nasjonalt sjølvhjelpsverktøy for folk som er urolig eller slit med uro under den pågåande koronasituasjonen.

 • 29.04.2020
  Tekprat ser på innovasjon i krisetider

  Innovasjon i krisetider har satt fart i digitaliseringa i helsesektoren og mange nye helsetenester som ser dagens lys i rekordfart. Få med deg Tekprat den 27. mai.

 • 22.04.2020
  Planlegg digital Tekprat

  Arrangørane av Tekprat planlegg no ein digital utgåve av Tekprat den 27. mai.

 • 16.04.2020
  Les Helse Vest IKTs innovasjonsrapport her

  Det skjer mykje spennande og innovativt i Helse Vest IKT. Vi har no samla dei viktigaste initiativa i Innovasjonsrapporten.