Grøn beredskap i Helse Vest IKT

Helse Vest IKT er for tida i grøn beredskap grunna koronaviruset (Covid-19). Dette medfører endringar knytta til arbeidet i organisasjonen som vi informerer om på vår beredskapsside.

Vi leverer IKT for liv og helse

Nyheiter

 • 14.02.2020
  Anette ser til at systema er sunne og klare til dyst

  Anette har jobba over 30 år i IT-verden. Etter å ha jobba mykje i det private og for seg sjølv fann ho seg til rette i Helse Vest IKT, kor ho no jobbar som systemforvaltar.

 • 06.02.2020
  Nytt VR-rom for barn og unge

  – Eit viktig skritt for framtidas helsetenester, seier Frps stortingsrepresentant Silje Hjemdal om det splitter nye VR-rommet ved Energisenteret i Helse Bergen.

 • 30.01.2020
  Alle Møter-skryt i Sjukehustalen 2020

  Helseminister, Bent Høye la vekt på raskare endring og sendte skryt til gode døme på digitalisering i Alle Møter-programmet i sin årlege sjukehustale.

 • 13.01.2020
  Mykje prat om Tekprat

  Arrangementet Tekprat hadde ifølgje Synnøve Olset ved Innovasjon ei god utvikling i Helse Veste i 2019. Evaluering frå deltakarar viser at det er stor interesse for teknologiforumet og for å delta på nytt.