Avdelingar

Helse Vest IKT har om lag 605 tilsette fordelt på ti ulike kontor i Bergen, Stavanger, Haugesund og Førde.  

Helse Vest IKT er ei innovativ verksemd som til ei kvar tid har pågåande prosjekt for å betre pasientbehandlinga på sjukehusa på Vestlandet.

Vi er opptekne av å vere tilgjengelege for kundene våre og tilbyr:
• Produkt og tenester innanfor drift, produksjon og brukarstøtte
• Brukarutstyr, systemforvaltning og systemintegrasjon
• Innføring, opplæring, utfasing og endring av system
• Rådgjeving og prosjektleiing

Vi er organisert i seks avdelingar, i tillegg til tre stabseiningar: Økonomi, HR og Fellesarkitektur og porteføljekontor. Avdelingane er organisert i fleire seksjonar.

Fann du det du leita etter?