Fellestjenester

Fellestjenester har det overordna ansvaret for å understøtte leiinga, det enkelte helseføretak og prosjekt i Helse Vest med god styringsinformasjon og beslutningsgrunnlag innanfor IKT området.

Avdelinga har controllarar for kvar av dei andre avdelingane. I tillegg bidreg avdelinga med støtte til dei andre avdelingane på kommunikasjonsfeltet.

Fann du det du leita etter?