HR

Avdelinga har ansvar for å leggje til rette for god praksis og utvikling innan HR/organisasjonsområdet, og bidra til at arbeid med medarbeidarskap og leiarskap understøtter Helse Vest IKTs formål og forretningsidé. 
HR leverar både operasjonelle og strategiske tenester innanfor HR- faget, frå leiarstøtte til organisasjonsutvikling.  
Avdelinga er nyoppretta i Helse Vest IKT og vår organisering- og tenesteportefølje er under utvikling.  
Fann du det du leita etter?