IKT Fagsenter

Avdelinga har ansvar for førstelinje og andrelinje si brukarstøtte, samt overvaking og tilgangsbehandling.

Kundesenteret utgjer førstelinja i brukarstøtta, medan Plattformstøtte og Applikasjonsstøtte tek seg av dei meir ressurskrevjande sakene.

Les meir om IKT Fagsenter

IKT Fagsenter

Vi har som mål å svare på minst 80 prosent av innkomande telefonar innan eitt minutt og svare på all epost innan to timar.

Avdelinga har om lag 80 tilsette.

Kontaktinformasjon

Applikasjonsstøttehttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/ikt-fagsenter/applikasjonsstotteApplikasjonsstøtte
Driftssenterhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/ikt-fagsenter/driftssenterDriftssenter
Kundesenterhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/ikt-fagsenter/kundesenterKundesenter
Tilgangsbehandlinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/ikt-fagsenter/tilgangsbehandlingTilgangsbehandling

Fann du det du leita etter?