Strategisk IKT

Strategisk IKT har ambisjon om å bidra til å sette retning, definere mål og levere på strategi til Helse Vest.  Vi har fagansvar og forvalter metodikk for innovasjon, strategi, arkitektur og design. Vi tar ansvar for strategisk rådgivning innen arkitektur- og porteføljestyring, komplekse endringsinitiativ, innovasjons- og designaktiviteter samt analyse av brukerbehov og design av nye løsninger eller tjenester. Etablering og forvaltning av kompetente fagmiljø, med fokus på tverrfaglig samarbeid, er viktig for å kunne bidra til å skape gode leveranser fra Strategisk IKT. Avdelingen leverer både kompetanseressurser og tjenester til definerte oppdragsgivere.

Fann du det du leita etter?