Tenesteproduksjon

Avdeling for tjenesteproduksjon har ansvar for drift og forvaltning av all IKT-relatert infrastruktur for alle helseføretaka i Helse Vest.

Avdeling for tjenesteproduksjon arbeider med å levere tenester av høg kvalitet og oppetid innanfor desse områda:

• PC-drift
• Nettverk
• Server
• Lagring
• Databasedrift
• Applikasjonsdrift

• Sikkerheit

• Telefoni og sjukesignalanlegg

Tjenesteproduksjon har 8 seksjonar med om lag 180 medarbeidarar.

Fann du det du leita etter?