Tenesteproduksjon

Avdeling for tjenesteproduksjon har ansvar for drift og forvaltning av all IKT-relatert infrastruktur for alle helseføretaka i Helse Vest.

Avdeling for tjenesteproduksjon arbeider med å levere tenester av høg kvalitet og oppetid innanfor desse områda:

• PC-drift
• Nettverk
• Server
• Lagring
• Databasedrift
• Applikasjonsdrift
• Telefoni og sjukesignalanlegg

Tjenesteproduksjon har 6 seksjonar med om lag 120 medarbeidarar.

Kontaktinformasjon

Applikasjonsdrifthttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/applikasjonsdriftApplikasjonsdrift
Datakommunikasjonhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/datakommunikasjonDatakommunikasjon
IKT Utstyrhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/ikt-utstyrIKT Utstyr
IKT-sikkerheithttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/ikt-sikkerheitIKT-sikkerheit
Klientdrifthttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/klientdriftKlientdrift
Server og lagringhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/server-og-lagringServer og lagring
Tele og signalhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/tenesteproduksjon/tele-og-signalTele og signal

Fann du det du leita etter?