Verksemdsutvikling

Avdeling for verksemdutvikling skal bidra til betre og meir innovativ
bruk av IKT i helseføretaka.

Vi skal arbeide med verksemdsarkitektur innanfor den ansvars- og rollefordeling som er avtalt i føretaksgruppa, samt utvikle og forvalte integrasjonar.

Les meir om Verksemdsutvikling

Verksemdsutvikling

Seksjonen skal òg utvikle løysingar der det ikkje er hensiktsmessig å kjøpe pakker i den eksterne marknaden, samt levere program-, prosjekt- og testleiing.

Verksemdsutvikling har rekruttert mange dyktige og nye konsulentar i sine fem avdelingar, og har bikka over 150 medarbeidarar.

Kontaktinformasjon

Integrasjonhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutvikling/integrasjonIntegrasjon
Prosjektleiinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutvikling/prosjektleiingProsjektleiing
Styringsdatahttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutvikling/styringsdataStyringsdata
Teknisk prosjektleiinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutvikling/teknisk-prosjektleiingTeknisk prosjektleiing
Testsenterhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutvikling/testsenterTestsenter
Utviklinghttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/verksemdsutvikling/utviklingUtvikling

Fann du det du leita etter?