Verksemdsutvikling

Avdeling for verksemdutvikling skal bidra til betre og meir innovativ
bruk av IKT i helseføretaka.

Vi skal arbeide med verksemdsarkitektur innanfor den ansvars- og rollefordeling som er avtalt i føretaksgruppa, samt utvikle og forvalte integrasjonar.

Les meir om Verksemdsutvikling

Verksemdsutvikling

Seksjonen skal òg utvikle løysingar der det ikkje er hensiktsmessig å kjøpe pakker i den eksterne marknaden, samt levere program-, prosjekt- og testleiing.

Verksemdsutvikling har rekruttert mange dyktige og nye konsulentar i sine fem avdelingar, og har bikka over 150 medarbeidarar.

Kontakt

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.