Verksemdsutvikling

Avdeling for verksemdutvikling skal bidra til betre og meir innovativ
bruk av IKT i helseføretaka.

Vi skal arbeide med verksemdsarkitektur innanfor den ansvars- og rollefordeling som er avtalt i føretaksgruppa, samt utvikle og forvalte integrasjonar.

Fann du det du leita etter?