Leiinga i Helse Vest IKT

Om oss

Helse Vest IKT er eit aksjeselskap som er 100 % eigd av Helse Vest RHF. Vi leverer alle IKT-tenester til spesialisthelsetenesta i Helse Vest fordi vi har kostnadseffektivitet, kvalitet, kompetanse og nærleik.

Våre kunder er både dei offentlege sjukehusa i Helse Vest, og fleire private helsetenesteleverandørar i regionen. 

Vi siktar mot å betre helsetenesta ved innovativ bruk av IKT-løysingar. For å klare dette er vi i kontinuerleg dialog med kundane våre. I tillegg sørgjer vi for at sjukehusa sine kritiske system er tilgjengelege heile døgnet.

Helse Vest IKT har om lag 700 ​​tilsette. Kontora våre er fordelt utover heile Vestlandet, men hovudkontoret vårt ligg sentralt til i Bergen. Vi vart etablert i 2004.

Avdelingar

Helse Vest IKT har sju avdelingar med tilhøyrande seksjonar, i tillegg til to stabseiningar: Økonomi og HR. Desse er fordelt på fire ulike lokasjonar.

Her kan du lese meir om dei ulike avdelingane og seksjonane, i tillegg til Økonomi og HR

Kontakt oss

Ønskjer du å kome i kontakt med Helse Vest IKT?

Her finn du besøks- og postadresser

Fakturaadresser

Skal du sende oss ein faktura? Her kan du finne fakturaadresser

Presse

Kontakt administrerande direktør eller kommunikasjonsansvarleg

Organisering

Lurer du på korleis spesialsithelsetenesta er organisering, og korleis Helse Vest IKT høyrer saman med sjukehusa på Vestlandet?
Les meir om vår organisering her

Leiinga

Leiargruppa i Helse Vest IKT består av sju avdelingsleiarar, i tillegg til HR-leiar og leiar for Felles Arkitektur og Porteføljekontor (FAPK). 

Styret

Styret for Helse Vest IKT har det øvste ansvaret for drift av selskapet.Her kan du lese om styremøte og sjå styredokumenta

Om nettstaden

Les meir om nettstaden, inkludert språk, informasjonskapslar og personvern her

Fann du det du leita etter?