For leverandørar

Helse Vest IKT er oppdragsgjevar for alle anskaffingar av IKT-system og utstyr til helseføretaka i Helse Vest.

​​​​​​​​​​Vi har eit omfattande samarbeid med dei andre helseregionane, og dei fleste innkjøpa og anbodsutlysningane vert gjort nasjonalt av det felleseigde innkjøpsselskapet HINAS.

Helse Vest IKT gjer også nokre innkjøp av IKT-løysingar og system for helseføretaka i Helse Vest.

Innkjøp

​Alle anskaffingar som går over den nasjonale terskelverdien (for tida 500.000 NOK) vert lagt ut på Doffin.

Innkjøp etter forskrift om offentlege anskaffingar del 1 vert sendt ut til aktuelle leverandørar.

Fjernaksess

Er du konsulent eller leverandør og har behov for tilgang til driftsystem ved Helse Vest IKT?

Vi kan gi sikker tilgang til ein terminalserver. Det er ingen direkte kommunikasjon med driftssystem ved Helse Vest IKT frå leverandørens nettverk.

Dersom det er behov kan vi hjelpe med å installere programvare på terminalserveren.

For å få en VPN-tilgang til Helse Vest må firmaet du jobber for være en registrert leverandør hos Helse Vest IKT.

I tillegg må det søkes om unik tilgang for kvar person som skal utføre arbeid via en VPN-tilkobling.

Tilgang til systemet vert ordna for kvar brukar etter avtale med avdelingsleiar.

Skjema for firmaregistrering

Skjema for brukarregistrering

Brukarrettleiing for BeyondTrust Privileged Remote AccessFann du det du leita etter?