For leverandørar

Helse Vest IKT er oppdragsgjevar for alle anskaffingar av IKT-system og utstyr til helseføretaka i Helse Vest.

​​​​​​​​​​Vi har eit omfattande samarbeid med dei andre helseregionane, og dei fleste innkjøpa og anbodsutlysningane vert gjort nasjonalt av det felleseigde innkjøpsselskapet HINAS.

Helse Vest IKT gjer også nokre innkjøp av IKT-løysingar og system for helseføretaka i Helse Vest.

Innkjøp

​Alle anskaffingar som går over den nasjonale terskelverdien (for tida 500.000 NOK) vert lagt ut på Doffin.

Innkjøp etter forskrift om offentlege anskaffingar del 1 vert sendt ut til aktuelle leverandørar.